ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:

ลดครึ่งราคา! เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2566 – 23 มี.ค. 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App รับส่วนลด 50%/ รายการสินค้า โดยหากเลือกจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งกดเบอร์แสดงความเป็นสมาชิก All Member ก่อน และเลือกจ่ายด้วยแอปทรูมันนี่ จึงจะได้ส่วนลด 50%

*หมายเหตุ:
– จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / รายการสินค้า ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ
– จำนวนสิทธิ์นับรวมการซื้อสินค้าทุกช่องทางทั้งหน้าร้าน 7-Eleven และ 7Delivery (สามารถเลือกชำระเงินได้ทันที หรือ ชำระด้วยกระเป๋าเงินออนไลน์ปลายทาง)
– เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App
– กรณีเลือกจ่ายด้วยกระเป๋าเงินออนไลน์ทรูมันนี่ วอลเล็ท โปรดตรวจสอบจำนวนเงินให้เพียงพอ ก่อนยืนยันชำระเงิน
– สินค้าที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่

 1. พาย ตรา อีซี่เบค (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ปกติ 22 บาท ลดเหลือ 11 บาท
 2. ไส้กรอกหมูสไตล์ญี่ปุ่น 1 แพ็ก ราคา 47 บาท ลดเหลือ 23.50 บาท
 3. ข้าวไข่ข้นเบคอน 1 ถ้วย ราคา 45 บาท ลดเหลือ 22.5 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ ลดครึ่งราคา! เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“ ลดครึ่งราคา! เมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App”
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการ* ในร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ หรือ 7App รับส่วนลด 50%/ รายการสินค้า
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย