ลดครึ่งราคา! เพียงจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

รายการส่งเสริมการขาย:

7 วันเท่านั้น! รับเครื่องดื่มเย็น All Cafe ฟรี! 1 แก้ว เมื่อใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery ครั้งแรก

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
พิเศษ! 7 วันนี้เท่านั้น ซื้อสินค้าครั้งแรก ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery (ไม่มีขั้นต่ำ) และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปอง All Cafe เมนูกาแฟเย็น 16 ออนซ์ 1 แก้ว มูลค่า 30 บาท (พื้นที่พิเศษ 33 บาท)

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
– จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน
– ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 28 พ.ค. 65 – 6 มิ.ย. 65

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 7 วันเท่านั้น! รับเครื่องดื่มเย็น All Cafe ฟรี! 1 แก้ว เมื่อใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery ครั้งแรก(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“7 วันเท่านั้น! รับเครื่องดื่มเย็น All Cafe ฟรี! 1 แก้ว เมื่อใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery ครั้งแรก
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ สั่งผ่าน 7Delivery
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App ครั้งแรก
  4.3 รับคูปอง All Cafe เมนูกาแฟเย็น 16 ออนซ์ ฟรี 1 แก้ว
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย