ลุ้นสุข 7-Eleven รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล

รายการส่งเสริมการขาย:
ลุ้นสุข…รับปีใหม่ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบทุกๆ 70 บาท และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2564 – 23 ม.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบทุกๆ 70 บาท รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ลุ้นของรางวัลจาก 7-Eleven เมื่อเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ขั้นตอนการลุ้นรางวัล:

  1. โหลด 7App
  2. สแกน QR CODE ท้ายใบเสร็จ หลังชำระสินค้า (กรณีลูกค้ารับเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิ์จะถูกส่งเข้าระบบอัตโนมัติ)
  3. ส่งสิทธิ์ลุ้นรางวัล

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น
– ระยะเวลาการส่งสิทธิ์กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 (เวลา 23.59 น.)
– จับรางวัลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. โดย บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต
– ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทาง www.facebook.com/7ElevenThailand และ www.7eleven.co.th

รายละเอียดเงื่อนไข:

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นสุข…รับปีใหม่ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven หรือ 7Delivery หรือ All Online ครบทุกๆ 70 บาท และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
  2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
  6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

All member ผ่าน 7App
ดาวน์โหลด 7App

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง 7-Eleven TH
2. ลงทะเบียน 7APP
3. กดสมัคร ALL member และกรอกข้อมูล<br>(หากไม่มีรหัสร้านสามารถข้ามได้)
4. สมัคร All Member สำเร็จ<br>กดปุ่มผูก TrueMoney Wallet
5. ผูก TrueMoney Wallet สำเร็จ<br>พร้อมใช้งานทันที
วิธีจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ 7-Eleven

ด้วยบาร์โค้ด ผ่าน 7App

1. เลือกเมนู “จ่ายเงิน” ที่หน้าหลัก

2. ให้ร้านค้าสแกนบาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย