สมาชิก ALL member รับคูปองส่วนลด 80 บ.

รายการส่งเสริมการขาย:

สมาชิก ALL member รับคูปองส่วนลด 80 บ. เมื่อสั่ง 7Delivery ครั้งแรก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 65 – 23 ก.พ. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ครั้งแรก ขั้นต่ำ 150 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ) และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปองส่วนลดทันที 80 บาท

*หมายเหตุ:

 • ชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปองส่วนลด 50 บาท และ คูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับใช้ครั้งถัดไป 
 • คูปองที่ได้รับ ใช้ได้ในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 150 บาท (หลังหักส่วนลดทุกรายการ) ต่อ 1 คูปอง 
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อคนตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย สมาชิก ALL member รับคูปองส่วนลด 80 บ. เมื่อสั่ง 7Delivery ครั้งแรก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“สมาชิก ALL member รับคูปองส่วนลด 80 บ. เมื่อสั่ง 7Delivery ครั้งแรก และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ALL member ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ครั้งแรก ขั้นต่ำ 150 บาท/บิล
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App
  4.3 รับฟรี! คูปองส่วนลด 80 บาท (รับคูปองส่วนลด 50 บาท และ คูปองส่วนลด 30 บาท)สำหรับซื้อสินค้าในครั้งถัดไป
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย