โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
รายการส่งเสริมการขาย:

ลดอย่างแรง! สินค้าลดราคาพิเศษ พร้อมรับ M-Stamp เพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2566 – 23 พ.ย. 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อสินค้าได้ในราคาลดพิเศษ เพียงซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการลดอย่างแรง และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับทันที M-Stamp เพิ่ม 1 บาท

*หมายเหตุ:

 • จำกัดการแจกไม่เกิน 10 ชุด/ กลุ่มสินค้า/ ใบเสร็จ
 • เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลดอย่างแรง! สินค้าลดราคาพิเศษ พร้อมรับ M-Stamp เพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“ลดอย่างแรง! สินค้าลดราคาพิเศษ พร้อมรับ M-Stamp เพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App”
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 เลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมในรายการลดอย่างแรง
  4.2 เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ ผ่าน 7App รับ M-Stamp เพิ่ม 1 บาท
 5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ใช้จ่ายที่ ร้านค้า

ช้อปเลย