สั่ง 7Delivery ครบ 300 บ

รายการส่งเสริมการขาย:

ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลด 50 บ. สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 23 พ.ค. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ) และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 150 บาท

*หมายเหตุ:

 • เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น รองรับทั้งแบบชำระเงินทันที และชำระปลายทาง
 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาโปรโมชั่น

รายละเอียดเงื่อนไข :

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลด 50 บ. สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลด 50 บ. สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App”
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ)
  4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App
  4.3 รับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 150 บาท
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย