ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย: ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด 60 บ. สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: วันที่ 12 ก.ย. 65

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! สมาชิก ALL member ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ) และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App รับคูปองส่วนลด 30 บาท จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 200 บาท

*หมายเหตุ:
– เลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App เท่านั้น รองรับทั้งแบบชำระเงินทันที และชำระปลายทาง
– จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาโปรโมชั่น
สามารถใช้คูปองได้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 65

รายละเอียดเงื่อนไข :
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลดสูงสุด 60 บ.สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“ทรูมันนี่ วอลเล็ท เดย์! รับคูปองส่วนลดสูงสุด 60 บ. สำหรับสมาชิก ALL member เมื่อสั่ง 7Delivery ครบ 300 บ.ขึ้นไป/ใบเสร็จ และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App”
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน 7Delivery ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/บิล (หลังหักส่วนลดทุกรายการ)
4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่าน 7App
4.3 รับคูปองส่วนลด 30 บาท จำนวน 2 ใบ สำหรับใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 200 บาท

5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย