ช้อป 7-Eleven ช้อปครบ รับเงินคืน TrueMoney Wallet

รายการส่งเสริมการขาย:
รับเงินคืนทันที 5 บ. เมื่อซื้อ ส.อกไก่นรก (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2565 – 23 พ.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
เลือกซื้อ ส.อกไก่นรก (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที 5 บาท

*หมายเหตุ:
– จำกัด 1 สิทธิ์/คน/ระยะเวลาโปรโมชัน
– รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท อัตโนมัติ
– เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านแอปใดก็ได้

รายละเอียดเงื่อนไข:
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืนทันที 5 บ. เมื่อซื้อ ส.อกไก่นรก (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท“ (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “รับเงินคืนทันที 5 บ. เมื่อซื้อ ส.อกไก่นรก (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท”
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าเลือกซื้อส.อกไก่นรก (ทุกรสชาติ) 1 ชิ้น ที่ 7-Eleven หรือ 7Delivery
4.2 ลูกค้าเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท (ผ่านแอปใดก็ได้) รับเงินคืนทันที! 5 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

บริการอื่นๆ

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

ร้านค้าทั้งหมด

ช้อปเลย