รับแต้ม All memberx2
ลูกค้าทรูมูฟ เอช จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
ที่ 7-Eleven
รับแต้ม All member เพิ่ม 2 เท่า
(เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีแอปทรูไอดี)

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
ลูกค้าทรูมูฟ เอช จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ 7-Eleven รับแต้ม All Member เพิ่ม 2 เท่า (เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีแอปทรูไอดี)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย:
ลูกค้าทรูมูฟ เอชที่มีแอปทรูไอดี เลือกซื้อสินค้าที่ 7-Eleven และชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านแอปใดก็ได้ รับแต้ม All Member เพิ่ม 2 เท่า สะสมแต้มใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดได้เร็วกว่า

รายละเอียดเงื่อนไข:
* สำหรับลูกค้าที่ชำระสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยชำระผ่านแอปใดก็ได้ดังนี้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท, 7App หรือแอปทรูไอดี

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ที่มีแอปพลิเคชันทรูไอดี และชำระค่าสินค้าที่ 7-Eleven ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 2. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอชที่จดทะเบียน/ยืนยันตัวตน ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องตามเงื่อนไข และได้ลงทะเบียนเบอร์ทรูมูฟ เอช พร้อมล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันทรูไอดีอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 90 วัน
 3. หมายเลขโทรศัพท์ของทรูมูฟ เอชที่ใช้งานแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท, 7App, แอปทรูไอดี และสมาชิก All member ต้องเป็นหมายเลขเดียวกัน
 4. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก All member และซื้อสินค้าที่ 7-Eleven เท่านั้น
 5. สิทธิพิเศษที่ลูกค้าจะได้รับ มีดังนี้
  ต่อที่ 1: ลูกค้า All member จะได้รับคะแนน All member 3 แต้ม เมื่อชำระค่าสินค้าครบทุก 10 บาท หลังจากซื้อสินค้าตามเงื่อนไขของ All member
  ต่อที่ 2: ลูกค้า All member ที่ใช้ทรูมูฟ เอช และล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูไอดีจะได้รับคะแนน All member เพิ่มอีก 3 แต้ม เมื่อชำระค่าสินค้าครบทุก 10 บาท และเลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทผ่านแอปใดก็ได้ หลังจากซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยคะแนน All member จะเข้าบัญชีของเบอร์ทรูมูฟ เอชที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบทรูไอดีซึ่งทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน ตลอดทั้งรายการ
 7. การใช้งานคะแนน All member เป็นไปตามที่ All member กำหนด
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สิทธิพิเศษและเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้อาจมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆอย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
 11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ช้อปเลย