ปังเปา - Bang Bao ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายการส่งเสริมการขาย

ซื้อซาลาเปาไส้พิเศษ 8 ลูก แถม ซาลาเปาต้นตำรับ 2 ลูก และหมั่นโถว 1 ลูก

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
1 .65 – 30 ิ.65

เงื่อนไข

  1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่ราการส่งเสริการขานี้ เฉพาะลูก้าที่ใช้จ่าผ่านแอป ทรูันนี่ วอลเล็ท ภาในระะเวลาการอบสิทธิประโชน์เท่านั้น
  2. ลูก้าทรูันนี่ วอลเล็ท แจ้งรับสิทธิ์ที่หน้าร้าน ก่อนชำระสิน้า ณ จุดขา เท่านั้น
  3. ระะเวลา1 กรา 2565 – 30 ิถุนาน 2565
  4. สิทธิประโชน์ตาราการนี้ ไ่สาารถใช้ร่วกับราการส่งเสริการขาอื่นๆ และไ่สาารถแลกเปลี่น หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุลอื่นได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่นแปลงราละเอีดสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขราการส่งเสริการขา โดิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ทรูันนี่ไีส่วนเกี่วข้องกับุณภาพของสิน้า/บริการ
  7. ราละเอีดเพิ่เติโทร 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย