ชาเขียวแพสชั่นฟรุต ราคาพิเศษ 29 บาท ปกติ 40 บาท

ระยะเวลา : 1 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64

เงื่อไข
1. ของวิทธิ์การเข้าร่วมรายการ่งเริมการขายี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าแอป ทรูมัี่ วอลเล็ท ภายใระยะเวลาการมอบิทธิประโยช์เท่าั้
2. ซื้อชาเขียวแพชั่รุต ราคาพิเศษ 29 บาท ปกติ 40 บาท
3. จำกัด 1สิทธิ์/1 บัตรประชา/5,000 ิทธิ์ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ
4. ระยะเวลาโปรโมชั่ตั้งแต่ วัที่ 1 มิถุาย 2564 – 30 กันยายน 2564
5. โปรโมชั่ี้ไม่ามารถแลกเปลี่เป็เงิดได้
6. ของวิทธิ์ใการเปลี่แปลงเงื่อไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห้า
7. รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย