โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

รายละเอียดโปรโมชั่น
สำหรับบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน ทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท* ไม่ต้องใช้คะแนนสะสม เมื่อผูกบัตรแล้วใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Truemoney 

ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

สะสมยอดใช้จ่ายพันธมิตรที่ร่วมรายการ ต่อเดือน เครดิตเงินคืน
ครบทุก 3,000 บาท 50 บาท
(สูงสุด 200 บาท)
ครบทุก 15,000 บาท 300 บาท
(สูงสุด 3,000 บาท)

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท/ ท่าน (รวมทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียน) / ตลอดรายการ
ลงทะเบียน SMS พิมพ์ GON#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GON#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียนทุกประเภทบัตร เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
 • พันธมิตรที่ร่วมรายการประกอบด้วย
  ช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopee , Central App, ONESIAM Super App, MOnline,  Firster, King Power Online, Watson Online เดลิเวอรี่ ได้แก่ Grab, LINE MAN, ShopeeFood, Robinhood ,Foodpanda (เฉพาะบริการสั่งอาหารเท่านั้น) อีวอลเล็ต ได้แก่ ShopeePay ,TrueMoney Wallet และ Rabbit LINE Pay (ยกเว้นยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะ การชำระบิลทุกประเภท, การเติมเงิน (Top- up) ทุกประเภท
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมทุกประเภทบัตรที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน
  กรณีบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมกับบัตรหลักและมอบเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 3,000 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท สูงสุด 200 บาท และเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 15,000 บาท ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท สูงสุด 3,000 บาท และยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ  โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ ท่าน/ เดือน และสูงสุด 9,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ 
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะเริ่มคำนวณจากยอดใช้จ่ายจากพันธมิตรที่ร่วมรายการ นับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จ โดยจะไม่คำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคารเพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืน ยกเว้น ยอดใช้จ่ายหมวดขนส่งสาธารณะทุกช่องทางการชำระเงิน (MCC 4111, 4112, 4131, 4784) เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้า MRT, ทางด่วน, เติมเงิน EASY PASS, ขนส่งนครชัยแอร์ ,ขนส่ง LALAMOVE, ยอดใช้จ่ายที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง (Cash on delivery) เป็นต้น, การใช้จ่ายผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills , easyBills+, ยอดใช้จ่ายจากหมวดประกันทุกประเภท, หมวดกองทุนทุกประเภท และหมวดท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรม ที่พัก ตั๋วการเดินทาง เครื่องบิน รถไฟ รถเช่า และบริษัทท่องเที่ยว การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระบิลทุกประเภท การชำระค่าสาธารณูประโภค การเติมเงินทุกประเภท การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
 • กรณีบัตรหาย ออกบัตรใบใหม่แทนใบที่สูญหาย หรือถูกขโมย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรแล้วจ่ายเลย