K Debit Card x TrueMoney Wallet

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้จ่ายที่ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet

รับ K Point เพิ่ม X8* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท
(จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,840 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ WL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

*เงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ
• ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65
• จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,840 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
• ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet
• เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
• ผู้ถือบัตรจะได้รับ K Point เพิ่มในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน จ่ายบิล และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ตัวอย่างการคำนวณ K Point เช่น
นาย ก มียอดใช้จ่ายในเดือน มี.ค. 65 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 500 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 300 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 300 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 300 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน มี.ค. 65 เท่ากับ 1,400 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสมที่ 1,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 = 320 คะแนน
นาย ข มียอดใช้จ่ายในเดือน เม.ย. 65 รายการ 1 ที่ True Money Wallet จำนวน 1,000 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 1,000 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 1,000 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 800 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน เม.ย. 65 เท่ากับ 3,800 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 =960 คะแนน
• บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
• กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกรายการ หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้ดำเนินการให้ K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปแล้ว ธนาคารจะเรียก K Point คืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีให้ K Point
• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ K Point เพิ่มจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับ K Point
• K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรเลย