K Debit Card x TrueMoney Wallet

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้จ่ายที่ TrueMoney Wallet

รับ K Point เพิ่ม X8* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท
(จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 640 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 2,560 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ WL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65

*เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ 
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า TrueMoney Wallet ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65
 • จำกัดรับ K Point เพิ่มสูงสุด 640 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 2,560 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ TrueMoney Wallet
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับ K Point เพิ่มในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือนมือถือ, ค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), ค่าน้ำมัน, ค่าบริการต่างๆ, จ่ายบิล (เช่น บิลภาษี, บิลโทรคมนาคม รวมถึงบิลค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), จ่ายค่าจอดรถ, เติมเงิน Top Up (เช่น เติมเงินมือถือ, เติมเงินอีซี่พาส, เติมเงิน BTS, เติมเงิน MRT) และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ตัวอย่างการคำนวณ K Point เช่น
  นาย ก มียอดใช้จ่ายในเดือน ก.ค. 65  รายการ 1 ที่ TrueMoney Wallet จำนวน 500 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 300 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 300 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 300 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน ก.ค. 65 เท่ากับ 1,400 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสมที่ 1,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 = 320 คะแนน
  นาย ข มียอดใช้จ่ายในเดือน ส.ค. 65 รายการ 1 ที่ TrueMoney Wallet จำนวน 1,000 บาท รายการ 2 ที่ ShopeePay จำนวน 500 บาท รายการ 3 ที่ Dolfin จำนวน 500 บาท รายการ 4 ที่ Rabbit Line Pay จำนวน 800 บาท รวมยอดใช้จ่ายเดือน ส.ค. 65 เท่ากับ 2,800 บาท คำนวณ K Point ยอดใช้จ่ายสะสม 2,000 บาท จะได้รับ K Point เพิ่ม X8 =640 คะแนน
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทเบฟ และบัตรเครดิต Line Points ไม่สามารถร่วมรายการได้ 
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง 
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกรายการ หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้ดำเนินการให้ K Point ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปแล้ว ธนาคารจะเรียก K Point คืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีให้ K Point
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับ K Point เพิ่มจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับ K Point
 • K Point ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรเลย