ไม่ต้องใช้พอยต์แลก บัตรเครดิต กรุงศรี x TrueMoney Wallet
ผู้ถือบัตรบัตรเครดิตกสิกรไทย
เมื่อจ่ายผ่าน True Money Wallet รับคะแนน K Point X5* เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท
ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน รับคะแนน K Point
ครบ 1,000 บาท X5
(K Point ปกติ 40 คะแนน + K Point พิเศษ 160 คะแนน)
ครบ 2,000 บาท X5
(K Point ปกติ 80 คะแนน + K Point พิเศษ 320 คะแนน)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ WL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ 
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS และมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้า Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 66 – 30 ก.ย. 66
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 บาทต่อเดือน จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 40 คะแนน และ K Point พิเศษ 160 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 2,000 บาทต่อเดือน จะได้รับคะแนน K Point X5 (โดยจะได้รับ K Point ปกติ 80 คะแนน และ K Point พิเศษ 320 คะแนน)
 • จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 320 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 960 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 คะแนน ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 คะแนน และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร 
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจบโครงการ 
 • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนนสะสมพิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 1,000 บาท สามารถสะสมยอดรวมกันได้ Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet 
 • เฉพาะรายการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 
 • รายการใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ที่ Shopee ชำระผ่าน ShopeePay ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • รายการใช้จ่ายชำระค่าบริการรายเดือนมือถือ, ค่าสาธารณูปโภค (เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), ค่าน้ำมัน, ค่าบริการต่างๆ, จ่ายบิล (เช่น บิลภาษี, บิลโทรคมนาคม รวมถึงบิลค่าน้ำ, ค่าไฟ ฯลฯ), จ่ายค่าจอดรถ, เติมเงิน Top Up (เช่น เติมเงินมือถือ, เติมเงินอีซี่พาส, เติมเงิน BTS, เติมเงิน MRT) และค่าประกัน ผ่านช่องทาง Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay, True Money Wallet ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง 
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนน K Point พิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกคืนสินค้า หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point พิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ
 • คะแนน K Point พิเศษไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรแล้วจ่ายเลย