โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

รายละเอียดโปรโมชั่น
บัตรเครดิต โลตัส จ่ายง่ายได้เงินคืนที่โลตัส รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท*

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน

 • ผูกบัตรเครดิตโลตัสและชำระเงินผ่านแอปทรูมันนี่ เมื่อใช้จ่าย 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ โลตัส รับเครดิตเงินคืนดังนี้
  จำนวนรายการ รับเครดิตเงินคืน
  รายการที่ 1 – 4 10 บาท/รายการ
  รายการที่ 5 ขึ้นไป 15 บาท/รายการ

  *จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/ตลอดรายการ
  *สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์ การ์ด เท่านั้น

 • ลงทะเบียนก่อนวันที่ทำรายการ หรือภายในวันที่ทำรายการ ฟรี ผ่าน UChoose (พิมพ์หน้าค้นหาโปรฯ CL2)
  หรือ SMS พิมพ์ CL2 (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (สงวนสิทธิ์คำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากท่านได้รับข้อความยืนยันจากระบบแล้วเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.2566

เงื่อนไขการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตโลตัส มาสเตอร์ การ์ด เท่านั้น
 • เมื่อผูกบัตรเครดิตและชำระเงินผ่านแอปทรูมันนี่ (TrueMoney) ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 10 บาท/รายการ เมื่อชำระเงินรายการที่ 1-4 และรับเครดิตเงินคืน 15 บาท/รายการ เมื่อชำระเงินรายการที่ 5 ขึ้นไป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 600 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • สมาชิกบัตรฯ ต้องลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE หรือทาง SMS โดยสมบูรณ์ และได้รับข้อความตอบกลับจากระบบโดยถูกต้องก่อนทำรายการแล้วเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการผ่อนสินค้า, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก รวมทั้งรายการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย
 • การใช้จ่ายด้วยการผูกบัตรเครดิตฯ และจ่ายผ่านแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท เฉพาะการใช้จ่ายที่โลตัส เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้
 • สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วัน หลังจากที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) หากสมาชิกบัตรไม่โต้แย้งการรับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ถือว่ารายการเครดิตเงินคืนที่ได้รับทั้งหมดถูกต้อง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จํากัด สอบถามโทร 1712
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรแล้วจ่ายเลย