ผูกแล้วจ่าย รับคืนคุ้มที่โลตัสทุกสาขา

รายละเอียดโปรโมชัน

ช้อปความสุข รับคืนคุ้มที่โลตัสทุกสาขา รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/ตลอดรายการ*

ระยะเวลา 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

ต่อที่ 1 รับปกติ คูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3.5%* หรือ เลือกผ่อน 0%* นาน 3 เดือน ผ่าน Uchoose

  • รับคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3.5%* (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก) เมื่อชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตโลตัสวีซ่า พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกโลตัส
  • ผ่อน 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ ยอดรวมผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/รอบบัญชี
  • คะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะถูกหักคืนเฉพาะรายการที่เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 0% สำเร็จเท่านั้น โดยยังคงได้รับคะแนนจากการเป็นสมาชิกโลตัสตามปกติ

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/ตลอดรายการ* เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตามที่กำหนด

ช้อปสะสม รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 2,500 บาท/เดือน 50 บาท (จํากัดสูงสุด 200 บาท/เดือน)
หรือ ครบทุก 30,000 บาท/เดือน 400 บาท (จํากัดสูงสุด 1,200 บาท/เดือน)
  • สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้

สะดวกยิ่งขึ้น!! เมื่อผูกบัตรฯและชำระผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท*

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธ์โปรโมชัน:
ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ ผ่าน UCHOOSE หรือ SMS พิมพ์ NEW วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตังแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์
*• รับปกติทุกวันคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกโลตัส ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลัก โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com

*• ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65 (เงื่อนไข ผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือน)
• ยอดใช้จ่ายที่ โลตัสทุก สาขา สามารถทำรายการผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อรายการ และยอดรวมผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อครั้ง โดยขอสงวนสิทธิ์ยอดรวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อรอบบัญชี ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 3 เดือน เมื่อมีประวัติชำระเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
•โดยยอดที่นำมาเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ จะต้องเป็นยอดที่ใช้จ่ายในโลตัสทุกสาขา เท่านั้น ยกเว้นร้านค้าเช่า, เพาเวอร์บาย, สินค้าที่ไม่สามารถร่วมรายการได้และยกเว้นสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่ และนมผงเด็กสูตร 1,2
• คะแนนสะสมโลตัส รีวอร์ดสที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะถูกหักคืนเฉพาะรายการที่เปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 0%สำเร็จเท่านั้น โดยยังคงได้รับคะแนนจากการเป็นสมาชิกโลตัสตามปกติ
• สามารถเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ 0% ได้ก่อนวันสรุปยอดบัญชี 1 วัน
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการผ่อนชำระให้กลับมาเป็นรายการปกติ หากบริษัทฯได้ดำเนินการทำรายการผ่อนจัดให้ 0% นาน 3 เดือนแล้วทุกกรณี ลูกค้ายังคงต้องผ่อนชำระจนครบกำหนดสัญญา
• กรณีการชำระเต็มจำนวนก่อนกำหนด หรือการปิดยอดการผ่อนชำระรายเดือนก่อนกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ปรับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อเป็นอัตราปกติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาการใช้บัตรเครดิตซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือศูนย์บริการลูกค้า เงื่อนไข เป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
• กรณีที่คืนสินค้าที่ร้านค้ากรุณาแจ้งทางบริษัทเพื่อทำการปิดรายการผ่อนชำระ หลังจากสมาชิกบัตรฯติดต่อแจ้งกับร้านค้าเรียบร้อยแล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
• เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯเท่านั้น
• การอนุมัติการทำรายการแบ่งผ่อนชำระรายเดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจากประวัติการชำระเงินในเดือนล่าสุด

**• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ทำรายการที่ Uchoose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 – 31 ม.ค. 65 เมื่อช้อปสะสมครบทุก 2,500 บาท รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 10,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 600 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายรวมครบสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) หรือ เลือกช้อปสะสมครบทุก 30,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท (จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 90,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,600 บาท หรือ ยอดใช้จ่ายรวมครบสูงสุด 270,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)ที่โลตัส ได้แก่ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส เอ็กซ์ตร้า, โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โลตัส ตลาด, และ โลตัส โก เฟรช
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเท่านั้น
• สมาชิกบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน พ.ย. 64, ภายในวันที่ 15 ม.ค. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ธ.ค. 64 และ ภายในวันที่ 15 ก.พ. 65 สำหรับยอดการใช้จ่ายจากเดือน ม.ค. 65 ซึ่งจำนวนเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรอบบัญชีของแต่ละท่าน (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา ส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
• สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน,รายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
• บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
• โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

***• สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ผูกและจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ โลตัส ทุกสาขา รับปกติทุกวันคูปองเงินสดโลตัสสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นสมาชิกโลตัส ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลัก
• การใช้จ่ายด้วยการผูกบัตรเครดิตฯ และจ่ายผ่านแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด MCC CODE 5411 ที่โลตัส เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้
• แอปทรูมันนี่ วอลเล็ทยังไม่มีบริการผูกบัตรเครดิตและไม่สามารถชำระเงินบน โลตัส ช้อป ออนไลน์
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรเลย