โปรโมชัน บัตรเครดิต SCB - TrueMoney Wallet
รับเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 1,200 บาทตลอดรายการ เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต SCB JCB Platinum ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564

 • รับเครดิตเงินคืน 5% (สูงสุดไม่เกิน 600 บาท/บัตร/เดือน) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อ บัตร/เดือน ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค้าชั้นนำ ชำระบิล และ MRT ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอด ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) แบบเต็มจำนวนผ่าน TrueMoney Wallet ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
 • ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืน 5% จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 600 บาท/บัตร/เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อบัตร ตลอดระยะเลาส่งเสริมการขาย
 • บิลที่ร่วมรายการได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ บิลในเครือทรูทั้งหมด
 • ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ 7-Eleven, McDonald’s, Dairy Queen, Major Cineplex, TrueCoffee, CP Freshmart, Swensen’s, Boots, Caffe Muan Chon, Chester’s และร้านค้าอื่นๆ ยกเว้น Makro ดูร้านค้าทั้งหมดได้ที่ https://www.truemoney.com/retail-store/
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป 
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชำระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การเติมเงินกระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและ JCB Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อก าหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผล ใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสิน ของธนาคารและ JCB Thailand เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีประสบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program