ลุ้นสนุก ใช้สะดวก ยิ่งแบ่ง ยิ่งได้

แบ่งไว้ ได้คุ้ม รับจุกๆ 3 ต่อ

  • ต่อที่ 1 รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
  • ต่อที่ 2 รับ SMS ลุ้นเปิดซอง “ใจดี ให้เพิ่ม” ทุกวันที่ 16 ของเดือนถัดไป
  • ต่อที่ 3 มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทองใน วันที่ 31 มกราคม 2566

ระยะเวลา :
ตั้งแต่รอบแบ่งเงินเดือน พฤศจิกายน ถึง รอบแบ่งเงินเดือน ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมแคมเปญ :

  1. สมัครเข้าร่วมโครงการแบ่งเงินเดือน (สอบถามที่ HR บริษัทที่ท่านสังกัด)
  2. ทุกการแบ่ง (ต่อเดือน) 100-500 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ “ใจดี ให้เพิ่ม” / 501 บาทขึ้นไปจะได้รับ 2 สิทธิ์ “ใจดี ให้เพิ่ม”
  3. พนักงานจะได้รับ sms เพื่อกดเปิดซอง “ใจดี ให้เพิ่ม” ในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป
  4. พนักงานที่ร่วมโครงการในรอบแบ่งเงินเดือน ธันวาคม 2565 จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมลุ้นโชคทองใน วันที่ 31 มกราคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม