โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

รายการส่งเสริมการขาย:

ยิ่งชวน ยิ่งได้ พนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่รับเงินค่าตอบแทนเลย 100 บาท เมื่อชวนลูกค้าครบ 20 คน ให้ชำระเงินปลายทางด้วย ทรูมันนี่

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
16 สิงหาคม –  17 ตุลาคม 2566

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. พนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกท่านที่ส่งสินค้าหรืออาหารของ Lazada, Tiktok และ foodpanda ที่ใช้ทรูมันนี่เท่านั้น กดรับสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรรมในแอพ ทรูมันนี่
 2. ไรเดอร์จะได้รับเงิน 100 บาท เข้ากระเป๋าทรูมันนี่ เมื่อชวนลูกค้าที่ชำระเงินปลายทางให้ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่กับไรเดอร์ ผ่านการสแกน QR โค้ด จำนวน 20 คน และ ไรเดอร์ต้องรับการชำระเงินจากลูกค้าด้วยทรูมันนี่เท่านั้น
 3. ลูกค้าที่ถูกชวนจะต้องไม่เคยถูกชวนมาก่อน และ ไม่ซ้ำกัน (TMN ID)
 4. โดยไรเดอร์ต้องสร้าง QR โค้ดเพื่อรับชำระเงินจากแอพทรูมันนี่โดยกรอก
  4.1 ช่องจำนวนเงิน -> พิมพ์ยอดเรียกเก็บ
  4.2 ช่องส่งข้อความ-> พิมพ์ RDZ เว้นวรรค และ ตามด้วยรหัสออเดอร์การสั่งของ เช่น RDZ xxxxxxx
 5. หลังจากที่ลูกค้าแสกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ ไรเดอร์จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆการรับชำระเงินด้วยทรูมันนี้
 6. หากทำตามเงื่อนไขที่ระบุ ไรเดอร์จะได้รับลิ้ง เพื่อรับค่าตอบแทน โดยเงินจะถูกโอนให้ในบัญชีทรูมันนีของไรเดอร์ ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบแคมเปญ
 7. รับสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรรมในแอป ทรูมันนี่วันที่ 16 สิงหาคม –  17 ตุลาคม 2566
 8. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 9. จำกัด 100 สิทธิ์ท่านแรกที่ทำตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 10. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 12. หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการใช้งาน [email protected]

รายละเอียดของรางวัล
ไรเดอร์จะได้รับเงิน 100บาท เข้ากระเป๋าทรูมันนี่ เมื่อชวนลูกค้าที่ชำระเงินปลายทางให้ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่กับไรเดอร์ ผ่านการสแกน QR โค้ด จำนวน 20คน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ ยิ่งชวน ยิ่งได้ พนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่รับเงินค่าตอบแทนเลย 100 บาท เมื่อชวนลูกค้าชำระเงินปลายทางด้วย ทรู มันนี่ ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) 
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. พนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ทุกท่านที่ส่งสินค้าหรืออาหารของ Lazada, Tiktok และ foodpanda ที่ใช้ทรูมันนี่เท่านั้น กดรับสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรรมในแอพ ทรูมันนี่
 4. ไรเดอร์จะได้รับเงิน 100 บาท เข้ากระเป๋าทรูมันนี่ เมื่อชวนลูกค้าที่ชำระเงินปลายทางให้ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่กับไรเดอร์ ผ่านการสแกน QR โค้ด จำนวน 20 คน และ ไรเดอร์ต้องรับการชำระเงินจากลูกค้าด้วยทรูมันนี่เท่านั้น
 5. ลูกค้าที่ถูกชวนจะต้องไม่เคยถูกชวนมาก่อน และ ไม่ซ้ำกัน (TMN ID)
 6. โดยไรเดอร์ต้องสร้าง QR โค้ดเพื่อรับชำระเงินจากแอพทรูมันนี่โดยกรอก
  6.1 ช่องจำนวนเงิน -> พิมพ์ยอดเรียกเก็บ
  6.2 ช่องส่งข้อความ-> พิมพ์ RDZ เว้นวรรค และ ตามด้วยรหัสออเดอร์การสั่งของ เช่น RDZ xxxxxxx
 7. หลังจากที่ลูกค้าแสกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ ไรเดอร์จะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆการรับชำระเงินด้วยทรูมันนี้
 8. หากทำตามเงื่อนไขที่ระบุ ไรเดอร์จะได้รับลิ้ง เพื่อรับค่าตอบแทน โดยเงินจะถูกโอนให้ในบัญชีทรูมันนีของไรเดอร์ ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบแคมเปญ
 9. รับสิทธิ์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกกรรมในแอป ทรูมันนี่วันที่ 16 สิงหาคม –  17 ตุลาคม 2566
 10. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ผู้ใช้ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 11. จำกัด 100 สิทธิ์ท่านแรกที่ทำตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 12. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานขนส่งสินค้า และไรเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 14. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) ใกระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 15. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
วิธีการสร้าง QR Code เพื่อรับเงินเข้าทรูมันนี่
(สำหรับไรเดอร์)
1. สร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงิน โดยกดที่ปุ่ม <b>โอน/รับเงิน</b>
2. เลือกปุ่ม <b>รับเงิน</b> และเลือก <b>รับด้วย QR ทรูมันนี่</b>
3. กดปุ่ม <b>ระบุจำนวนเงิน</b>
4. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเรียกเก็บ และใส่รหัสออเดอร์การสั่งของ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน
5. ให้ลูกค้าสแกนจ่าย QR Code ผ่านแอปทรูมันนี่
วิธีการจ่ายเงินด้วยทรูมันนี่
(สำหรับลูกค้า)
1. ล็อกอินเข้าแอปทรูมันนี่ และไปที่ปุ่ม <b>สแกน</b>
2. ลูกค้าสแกน QR Code ที่ไรเดอร์สร้างขึ้น
3. ตรวจสอบจำนวนเงินเรียกเก็บ และกดปุ่ม <b>โอนเงิน</b>
4. ชำระเงินสำเร็จ
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

ลำดับการชำระเงิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ