True Food Delivery

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด รับเงินคืนสูงสุด 50 บาท เมื่อสั่งอาหารครั้งแรกผ่านทรูฟู้ด      

ระยะเวลาโปรโมชัน :  6 พ.ค. 64 – 31 พ.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “สิทธิประโยชน์พิเศษทรูฟู้ด สำหรับลูกค้า TrueBlack & TrueRed เดือนพฤษภาคม 2564: ดีลลับสุดพิเศษ รับทรูพอยท์ลดค่าส่งคืน”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด (“บริษัท”)
2.ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ลูกค้าสมาชิก TrueBlack และ TrueRed อาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เคยสั่งออร์เดอร์กับทรูฟู้ดมาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และมีการสั่งออร์เดอร์ต่อๆ ไปกับทรูฟู้ดภายในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
3.ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระเงิน และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบ
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
5รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
6.แจ้งปัญหาบริการเดลิเวอรี่ True Food โทร. 02-014-2602 (วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-22.00 น.)
รายละเอียดเงื่อนไขการได้รับรางวัล
7.ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย คือ ทุกวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 6-31 พฤษภาคม 2564 (รวมเป็น 16 วัน ประกอบด้วยวันที่ 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 พฤษภาคม 2564)
8.ลูกค้าที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร และไม่เคยสั่งออร์เดอร์กับทรูฟู้ดมาก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ มาทำการสั่งอาหารออร์เดอร์ต่อๆ ไปกับทรูฟู้ดสำเร็จ โดยมีมูลค่าอาหาร (หักส่วนลด ไม่รวมค่าส่ง) ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีการแลกทรูพอยท์ 90,60, หรือ 30 คะแนน เป็นส่วนลดค่าส่ง 90, 60, หรือ 30 บาท ต่อออร์เดอร์ พร้อมกับชำระด้วยทรู มันนี่ วอลเล็ทภายในช่วงวันและระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
9.ลูกค้าจะได้รางวัลเป็นทรูพอยท์ลดค่าส่งคืน เป็นจำนวนคะแนนเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าแลกเป็นส่วนลดค่าส่งไปในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สูงสุด 90 ทรูพอยท์ ต่อออร์เดอร์ จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อวัน ต่อหมายเลขบัตรประชาชน และทรูพอยท์สูงสุดที่จะได้รับทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ 4,320 คะแนน
10.รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้กับทุกร้านค้าบนทรูฟู้ด
11.รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของทรูฟู้ดอื่นๆ ได้ ยกเว้น แคมเปญร้านต้องลอง พิเศษทรูพอยท์
12.บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนน ทรูพอยท์จะเพิ่มให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมายทรูมูฟ เอช นั้นๆ
เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่สมัครคู่กับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
13.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
14.เงื่อนไขในการชําระค่าสินค้า/ค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของเจ้าของสินค้า/ผู้ให้บริการแต่ละราย
15.เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
16.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17.คุณสามารถตรวจสอบคะแนนทรูพอยท์ได้ที่ 9993# โทรออก
18.คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้คะแนนทรูพอยท์ได้ที่ http://www.trueyou.co.th/point

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
บริการจัดลำดับชำระเงิน