รับฟรี 1 Plain Croissant ราคา 70 บาท
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้น

ระยะเวลา: 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์ เท่านั้น
2. รับฟรี 1 Plain Croissant ราคา 70 บาท เมื่อซื้อ Chicken Spinach Cheese Croissant ราคา 130 บาท , Almond Croissant ราคา 110 บาท หรือ Ham and Cheese Croissant ราคา 150 บาท ครบ 3 ชิ้น (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
3. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564
4. โปรโมชันใช้กับร้านกงทรอง เชอคีเย่ สาขาตึก สิงห์คอมเพล็กซ์ เท่านั้น
5. โปรโมชันนี้เฉพาะหน้าร้าน ทั้งแบบนั่งทานในร้านหรือสั่งกลับบ้าน และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันหน้าร้านอื่นๆได้
6. บริษัททรูมันนี่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ
7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truemoney.com/a/gontrancherrier-retail/ หรือโทร 1240