ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย HALAL รับเงินคืนทรูมันนี่
รับเงินคืนทันที 5 บาท (สูงสุด 4 ครั้ง) เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท

ระยะเวลา : 1 .64 – 31 .65

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย:

  1. ขอสงวนสิทิ์การเข้าร่รายการส่งเสริการขายนี้ เฉพาะลูก้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
  2. ใช้จ่าย ณ ร้าน้าที่ีเรื่องหายฮาลาลที่ร่วรายการ ตั้งแต่ 60 บาท ขึ้นไป รับเงินืนทันที 10 บาท (1 น/ 1สิทิ์ / ตลอดระยะเวลาแเปญ จำกัด 10,000 สิทิ์ ตลอดระยะเวลาแเปญ )
  3. สิทิพิเศษนี้สาารถใช้ได้ที่ ร้าน้าที่ีเรื่องหายฮาลาลที่ร่วรายการ
  4. สิทิพิเศษนี้สาารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด 1 ันวา 2564 – 31 กรา 2565
  5. สิทิประโยชน์ตารายการนี้ ไ่สาารถใช้ร่วกับรายการส่งเสริการขายอื่นๆ และไ่สาารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทิ์ให้แก่บุลอื่นได้
  6. บริษัทสงวนสิทิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริการขาย, วิีการร่วรายการส่งเสริการขาย และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วรายการส่งเสริการขายทราบ ในกรณีที่ีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. ศึกษารายละเอียดเพิ่เติที่ https://www.truemoney.com/halal-retail/ หรือ Call Center โทร.1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย