สั่งไก่ KFC Delivery
โปรเด็ด Delivery สั่งซื้ออาหารผ่านแอป หรือ เว็บ KFC เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ รับเงินคืนรวมสูงสุด 30 บาท 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย : รับเงินคืนทันที 15 บาท เข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 199 บาท ด้วยบริการ Delivery หรือ Self Pick-Up
ผ่านเว็บหรือแอป KFC จ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย :

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
  3. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 15 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ หรือแอป KFC ตั้งแต่ 199 บาทขึ้นไป และเลือกจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยจำกัดสิทธิ์รับเงินคืน 15 บาท/ 1 สิทธิ์/ เดือน (จำกัด 5,000 สิทธิ์/ เดือน รวม 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ) (รวมสูงสุด 30 บาทตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
  4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะได้รับเงินคืนทันทีหลังจากทำรายการซื้อสินค้าภายในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเสร็จสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือ ไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  8. รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.truemoney.com/a/kfc-delivery-retail/ หรือ โทร.1240

สั่ง KFC ง่ายๆ พร้อมรับโปรโมชันพิเศษ

จาก ทรูมันนี่ วอลเล็ท

บริการอื่นๆ

Food Delivery

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

จ่ายบิลทั้งหมด