02-lotus-lucky-bag

ใช้จ่าย ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่

  • โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต ขั้นต่ำ 500 บาท
  • โลตัส เอ็กซ์เพรส/ โกเฟรช/ ตลาด ขั้นต่ำ 100 บาท
  • ศูนย์อาหาร โลตัส ขั้นต่ำ 50 บาท

1. เปิดแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท เลือกเมนู “จ่ายเงินร้านค้า”
เพื่อชำระเงิน

2. กลับสู่หน้าหลัก เลือกเมนู “สแกน” เพื่อสแกน
Lotus’s Lucky Bag

3. กดเปิด Lotus’s Lucky Bag เมื่อถึงลำดับรางวัล
ที่ต้องการ

* สิทธิ์เปิด Lotus’s Lucky Bag
จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง
นับจากเวลาที่ได้รับสิทธิ์

จำนวนเงินที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับลำดับการเปิด
Lotus’s Lucky Bag

1. ดูลำดับการแจกรางวัลล่าสุดที่หน้าหลัก

2. เมื่อรางวัลอยู่ในลำดับที่ต้องการ
กดเปิด Lotus’s Lucky Bag เพื่อรับเงินรางวัลได้ทันที

3. เงินรางวัลที่ได้รับจะแสดงพร้อมกับ
ลำดับของ Lotus’s Lucky Bag ที่เปิดตามเวลาจริง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 5,000 บาท
(เปิดถุง Lotus’s Lucky bag)

1. ราตรี สิงห์ประเสริฐ
2. กิตติยา ชุติภาสเจริญ
3. สิริจุฑามาศ โพธิ์ภู
4. พรชัย แซ่เตียว
5. พิทักษ์ สุวรรณวงศ์
6. Kingkaew koedkaen
7. สุณีย์ ชอบงาน
8. แสงหล้า แซ่จาง
9. รัตนพล เจริญชาติ
10. ปวรุตน์ ยาประคำ
11. สมยศ วงคง
12. รัชดา เทพนาวา
13. จันทนา สุขรัตน์อมรกุล
14. วัชระ มังคละคีรี
15. เอมวิกา บรรเทิงจิตย์
16. พิชญ์วุฒิ สอนจิตร
17. วีระชัย อกอุ่น
18. พรศักดิ์ เต็มประดา
19. นันทวัฒน์ จำปาวรรณ
20. ปริศนา มาพั้ว
21. ชญาภา กลิ่นทิพย์
22. กีรติพงษ์ ธรรมใจกูล
23. สุวรรณา เต็มประดา
24. ธีรพล ชัยวรรณชาญ
25. กำธร รักตรง
26. สิริพร ชัยมงคล
27. ขจรเดช ทองทัด
28. กาญจ์นภัค นามตระการ
29. เจนจิรา อินคำไพ
30. ศรัณย์ ฤทธิพืช
31. ปรียากรณ์ แทนทอง
32. ประพจน์ หารวิชา
33. พงศกร สลุงอยู่
34. จตุพร ชินรัมย์

คุ้มไม่หยุด กับโปรสุดปัง ที่โลตัส

Lotus Lucky Bag - โปรโมชัน โลตัส
จ่ายเลย