โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

รายละเอียดโปรโมชั่น
ผูกแล้วจ่ายบัตร KTC ที่ Lotus’s, Lotus’s Prive, Lotus’s go fresh ทุกสาขา และ Lotus’s SHOP ONLINE แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด

ระยะเวลาเข้าร่วมแคมเปญ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566  ถึง 31 มกราคม 2566

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ Lotus’s, Lotus’s Prive, Lotus’s go fresh ทุกสาขา และ Lotus’s SHOP ONLINE 
 • ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด 
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 11% เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 – 999 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย  
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 14% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดใช้จ่าย 

โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน ภายในวันเดียวกันกับที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เกิดขึ้นเท่านั้น  

หมายเหตุ :  

 1. ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุดตลอดรายการ 
 2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในทุกช่องทาง ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ รวมถึงการใช้จ่ายบัตรฯ ผ่าน True Money Wallet ที่ Lotus’s สามารถเข้าร่วมโครงการได้  

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14%  

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แกสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Lotus’s, Lotus’s Prive, Lotus’s go fresh และ Lotus’s SHOP ONLINE ในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 66 – 31 ม.ค. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยสแกน QR หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/lotuss ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้  
 4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น 
 5. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ 
 6. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ 
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สามารถใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 8. การคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้ หากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปมีเศษสตางค์ เคทีซีจะปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาท 
 9. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น และไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายเป็นหลายเซลส์สลิปเพื่อรับสิทธิ์ตามรายการนี้ได้ 
 10. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน  
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกบัตรแล้วจ่ายเลย