พิเศษ! ลูกค้าแม็คโคร รับเงินคืน 80 บาท เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป

 


ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

8 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
2. ยื่นบาร์โค้ดให้พนักงาน แจ้งว่า “จ่ายเงินด้วยแอป TrueMoney Wallet”
3. รับใบยืนยันการชำระค่าสินค้า
4. หลังทำการชำระค่าสินค้าที่แม็คโครตั้งแต่ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ท่านจะได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับเงิน 80 บาท

รายละเอียดเงื่อนไข
– 1 เบอร์ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับสิทธิ์สูงสุด 3 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
– ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ต่อเดือน เท่านั้น
– ต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน