แม็คโคร cashback

ลูกค้าแม็คโครสามารถตรวจสอบการสะสมยอดใช้จ่าย
ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโคร/ แม็คโครคลิก และดูจำนวนสิทธิ์รับเงินคืนได้ที่นี่

ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ททั่วไป

สะสมครบทุก 10,000 บาท
รับเงินคืน 50 บาท จำนวน 1 สิทธิ์
สะสมได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท
ที่เป็น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

สะสมครบทุก 10,000 บาท
รับเงินคืน 50 บาท จำนวน 2 สิทธิ์
สะสมได้สูงสุดถึง 200,000 บาท
รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

สามารถใช้สิทธิ์รับเงินคืนแต่ละสิทธิได้ เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา และ
เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet ครบ 1,000 บาท/รายการ

รายการส่งเสริมการขาย

ยิ่งจ่าย ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม ที่แม็คโคร และแม็คโครคลิก

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

  • ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
  • ระยะวเลาในการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
และรายละเอียดของรางวัล

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ รางวัลและจำนวนสิทธิ์
ลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั่วไป ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
มียอดชำระค่าสินค้า/บริการที่ Makro ทุกสาขา หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet สะสมครบทุก 10,000 บาท (สะสมได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท) ภายในระยะเวลาในการรับสิทธิ์ สิทธิ์รับเงินคืน 50 บาท จำนวน 1 สิทธิ์
(มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท)
สิทธิ์รับเงินคืน 50 บาท จำนวน 2 สิทธิ์
(มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้สิทธิ
สามารถใช้สิทธิ์รับเงินคืนแต่ละสิทธิ์ได้ เมื่อชำระค่าสินค้า/ บริการที่ Makro ทุกสาขา และ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน Makro Click ด้วย TrueMoney Wallet ครบ 1,000 บาท/ รายการ

  • จำกัดสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 40 (สี่สิบ) สิทธิ์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาในการรับสิทธิ์
  • จำกัดการใช้สิทธิ์รับเงินคืนได้สูงสุด 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อวัน และ 7 (เจ็ด) สิทธิ์ ต่อเดือน
  • สิทธิ์รับเงินคืนจะมีอายุการใช้งาน ภายในระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เท่านั้น

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั่วไป ที่สมัครเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย จะได้สิทธิ์รับเงินคืน ตามสิทธิ์ของร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดและเงื่อนไข เพิ่มเติม
เช็คสิทธิ์รับเงินคืน