Eric Kayser Artisan selection
บราวนี่ 1 ชิ้น ราคาพิเศษ 39 บาท

ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 ก.ค. 65 – 31 ส.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ของวนิทธิ์ารเข้าร่วมรายาร่งเริมารขายนี้ เฉพาะลู้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาารมอบิทธิประโยชน์เท่านั้น
  2. ิทธิประโยชน์ตามรายารนี้ ไม่ามารถใช้ร่วมับรายารงเริมารขายอื่นๆ และไม่ามารถแลเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินด หรือโอนิทธิ์ให้แ่บุลอื่นได้
  3. ของวนิทธิ์ในารใช้ภาพถ่าย หรือ บันทึภาพูปองในารรับิทธิ์ ลู้าต้องดรับิทธิ์จาหน้าปอง่วนลดร้าน้า ่อนชำระิน้า ณ จุดขาย เท่านั้น
  4. จำัดจำนวนิทธิ์ 1 ิทธิ์/1 บัตรประชาชน /1 วัน (ูงุด 5,000 ิทธิ์ตลอดระยะเวลารายาร)
  5. ของวนิทธิ์ในารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดิทธิพิเศษ และเงื่อนไขรายาร่งเริารขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ร่วมรายารทุาขา
  7. ทรูมันนี่ไม่มี่วนเี่ยวข้องุณภาพของิน้า/บริาร
  8. ศึษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

กดใช้คูปองส่วนลด
จ่ายเลย