เติมเกมที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
เติมเกม One Punch Man ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับไอเทมมูลค่ากว่า 200 บาท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ได้บน Play Store และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
2. เติม Funds (แบงค์) เกม One Punch Man บนเว็บไซต์ https://www.codashop.com/th/ เท่านั้น
3. เลือกวิธีการชำระเงินด้วยด้วย TrueMoney wallet เท่านั้น
4. ลูกค้ากรอกอีเมลล์ทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ และต้องกรอกอีเมลล์ที่ถูกต้องเท่านั้น
5. ทุกๆ 300 บาทรับไอเทมโค้ด 1 ไอเทมโค้ด สูงสุด 5 ไอเทมโค้ด ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเกมเท่านั้น
6. ไอเทมโค้ดสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

ของรางวัล
– Gem *100
– Elite Voucher *1
– Epic Voucher *1
– EXP Soda II *10
– Coin *10000

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติมเกม One Punch Man ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับไอเทมมูลค่ากว่า 200 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด (“บริษัท”) และ codashop (“CODA”)
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
4. ไอเทมโค้ดที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้รับจะหมดอายุการใข้งานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
5. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายสามารถรับไอเทมโค้ด 1 ไอเทมโค้ด สูงสุด 5 ไอเทมโค้ด ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานเกมเท่านั้น
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7. บริษัท และ CODA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัท และ CODA ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัท และ CODA และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัท และ CODA ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center โทร.1240 (TrueMoney)
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.codashop.com/th/ หรือ Fanpage (Codashop)