ซื้อผลิตภัณฑ์ Guardian
ตัวอย่างขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าบนเวป
1. เปิดแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซด์ HD Mall
2. เลือกแพ็คเก็จ สุขภาพและความงาม ที่ต้องการ
3. กรอกรายละเอียดข้อมูล
4. เลือกช่องทางการชำระด้วย ทรูมันนี่
5. กรอกรหัส OTP ทำรายการสำเร็จ

ข้อกําหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า Guardian ครบ 299 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด)และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 – 23 ก.ค. 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดและสมัครได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Guardian (www. guardian.co.th) และจ่ายด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 3. ซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ Guardian ครบ 299 บาทขึ้นไป และจ่ายด้วย TrueMoney Wallet
 4. สามารถรับเงินคืนได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565
 5. รับเงินคืน 30 บาท เข้า แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นของ Guardian ได้

*หมายเหตุ:

 • จำกัดสิทธิ์สูงสุด 3 ครั้ง/คน ตลอดแคมเปญ
 • รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท อัตโนมัติ

รายละเอียดเงื่อนไข: 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย รับเงินคืน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า Guardian ครบ 299 บาทขึ้นไป และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย“รับเงินคืน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า Guardian ครบ 299 บาทขึ้นไป และจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  4.1 ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Guardian (www. guardian.co.th) ขั้นต่ำ 299 บาทขึ้นไป หลังหักส่วนลดทุกรายการ
  4.2 เลือกจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
  4.3 รับเงินคืนทันที 30 บาท เข้าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงิน
ทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

ช้อปสินค้า คลิก