เติมเหรียญบนธัญวลัย จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
ครบเครื่องเรื่องกิน ดื่ม ช้อป และความบันเทิงกับร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ

*ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์รับเงินคืนเพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ก่อนไปช้อปที่ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมร่ายการ

รับเงินคืน 3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard

รายการส่งเสริมการขาย
รับเงินคืน3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) และ รับเงินคืน on top วันที่ 12.12 รับเงินคืน 12% (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อวัน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
1 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
2. เปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard บน TrueMoney Wallet
3. กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
4. เฉพาะลูกค้าที่ชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard กับร้านค้าที่ร่วมรายการ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้ (ตามไฟล์แนบ)
5. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard
6. รับเงินคืน3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) และ รับเงินคืน on top วันที่ 12.12 รับเงินคืน 12% (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อวัน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
8. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด

ของรางวัล
รับเงินคืน3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) และ รับเงินคืน on top วันที่ 12.12 รับเงินคืน 12% (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อวัน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย รับเงินคืน3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) และ รับเงินคืน on top วันที่ 12.12 รับเงินคืน 12% (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อวัน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด
  2.1 บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney Mastercard
  หรือ True Mastercard เท่านั้น
  2.2 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard ก่อนชำระเงินค่าสินค้าก่อน รายละเอียดดังนี้
  a. เลือกเมนู WeCard
  b. กดสร้างบัตร Virtual WeCard
  c. กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง และกด ถัดไป
  d. พร้อมใช้งานบัตร TrueMoney Mastercard รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truemoney.com/truemoney-mastercard/
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และเปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard/True Mastercard เท่านั้น ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะมีสิทธิได้รับรางวัล เมื่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายลงทะเบียนและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และ เปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard/TrueMastercard โดยรางวัลเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่เท่านั้น
  3.2 เลือกซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ร้านค้าดังต่อไปนี้ (ตามไฟล์แนบ)
  3.3 เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard และรับรางวัลดังต่อไปนี้
  3.4 รับเงินคืน3% สูงสุด 200 บาท (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อเดือน) และ รับเงินคืน on top วันที่ 12.12 รับเงินคืน 12% (จำกัดสูงสุด 50 บาทต่อวัน) เมื่อชำระด้วย TrueMoney Mastercard/True Mastercard
  3.5 กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
  3.6 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่กดเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
  3.7 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  3.8 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้า TrueMoney Wallet ให้ผู้เข้าร่วมส่งเสริมการขายภายใน 7 วันทำการ
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะได้รับรางวัลต่อเมื่อลงทะเบียน, เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet, เปิดใช้งาน TrueMoney Mastercard/True Mastercard , กดรับสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมแคมเปญในแอพพลิเคชั่นทรูมันนี่ และ สั่งซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขเสร็จสิ้น เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
 6. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ

 1. GRAB
 2. SHOPEE
 3. LINE MAN WONGNAI
 4. ADVANCED MPAY
 5. Robinhood
 6. ATOME
 7. FACEBOOK
 8. Direct Asia
 9. CIGNA INSURANCE
 10. ALIEXPRESS
 11. MPAY GOMO
 12. WWW.SFCINEMACITY.COM
 13. WEBTOON
 14. AMAZON PRIME VIDEO
 15. BINANCE
 16. HBO GO
 17. Disney Plus Hotstar
 18. SHOPEEFOOD
 19. Central JD
 20. Booking.com
 21. SHOPBACK
 22. FWD LIFE INSURANCE
 23. UNIQLO
 24. ZOOM.US
 25. dtac Trinet
วิธีเติมเหรียญบนธัญวลัยด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ (กรณียังไม่มีบัญชีกด “สมัครสมาชิก”)
3. เมื่อล็อกอินเรียบร้อย กดไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน
4. กด “เหรียญของฉัน”
5. กด “เติมเหรียญ”
6. เลือกช่องทางการเติมเงิน “ทรูมันนี่ วอลเล็ท”
7. เลือกแพ็คเกจเหรียญที่ต้องการจะเติม
8. กดยืนยันแพ็คเกจเหรียญที่ต้องการเติม
9. นำ QR Code ไปแสกนชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับสิทธิ์ก่อนช้อป