“ซื้อแก็ดเจ็ต เกมเมอร์”
ขั้นตอนการเติม Acoin

https://payment.th.playblackdesert.com/Pay

1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เลือก Razer Gold PrePaid Card และ<br>เลือกชำระด้วยช่องทางทรูมันนี่ วอลเล็ท
3. <b>เลือกราคา</b>ที่ต้องการเติม
4. Login บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท <b>กรอกโทรศัพท์เพื่อขอรับรหัส OTP</b>
5. <b>กรอกหมายเลข OTP</b> ที่ได้รับ กด <b>ยืนยันการชำระเงิน</b><br>จะได้รับแพ็คเกจที่เลือกทันทีในเกม

รายการส่งเสริมการขาย
เติมเงินเกม Black Desert Online ผ่านเว็บไซต์ https://payment.th.playblackdesert.com/Pay ด้วย Truemoney Wallet ในราคาที่กำหนดรับไอเทมพิเศษในเกม พร้อมลุ้นรับ HUAWEI WATCH 3 และ Razer Gear สิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้า Truemoney Wallet เท่านั้น!

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ถึง 7 กรกฎาคม 2565

ของรางวัล

เติมเกมด้วย Truemoney Wallet 300 บาท จำนวน
ความทรงจำของช่าง 4
คัมภีร์เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม (60 นาที) 2
เติมเกมด้วย Truemoney Wallet 500 บาท จำนวน
[กิจกรรม] แพ็คเกจพรแห่งโอลด์มูน (3 วัน) 1
คูปองลดราคา 20% 1
คัมภีร์เพิ่มอัตราการดรอปไอเทม (60 นาที) 5
เติมเกมด้วย Truemoney Wallet 1,000 บาท จำนวน
[กิจกรรม] แพ็คเกจพรแห่งโอลด์มูน (7 วัน) 1
ความทรงจำของช่าง 4
คูปองลดราคา 20% 1
[กิจกรรม] กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ I 1

นอกจากนี้ ผู้ที่มียอดเติมเกมสูงสุด(ผ่านการลงทะเบียนเพื่อแลกรับโค้ดไอเทมในโปรโมชั่นดังกล่าว) จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 : Huawei Watch 3 x 1 รางวัล
ลำดับที่ 2 : Razer Huntsman V2 – Linear Optical Switch – US x 1 รางวัล
ลำดับที่ 3 : Razer Kraken V3 x 1 รางวัล
ลำดับที่ 4 : Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed x 1 รางวัล
ลำดับที่ 5 : Razer Firefly V2 x 1 รางวัล

ประกาศผลหลังจบกิจกรรม 14 กรกฎาคม 65 ที่แฟนเพจ Razer Gold Thailand และ Easytopup
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติมเงินเกม Black Desert ผ่านเว็บไซต์ https://payment.th.playblackdesert.com/Pay ด้วย Truemoney Wallet ในราคาที่กำหนดรับไอเทมพิเศษในเกม พร้อมลุ้นรับ พร้อมลุ้นรับ HUAWEI WATCH 3 และ Razer Gear สิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้า Truemoney Wallet เท่านั้น! (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มโอแอล เพย์เมนต์ จำกัด(“บริษัท”)
  2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัลตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบนอกจากนี้รางวัลที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
  4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบหรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไข
    หนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการ ส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูล ของผู้เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.02-294-7555
เติมเกมที่นี่