Gowabi โค๊ดส่วนลด - TrueMoney Wallet

รายการส่งเสริมการขาย

รับส่วนลด 20% สูงสุด 200 บาท เมื่อยอดช้อปชำระขั้นต่ำ 100 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 13 พฤศจิกายน 2564

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
2. เข้าใช้งาน Gowabi แอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ https://gowabi.onelink.me/SoW2/471591a5
3. เลือกจองดีลสปาหรือดีลความงาม ภายในแอปพลิเคชัน หรือเว็ปไซต์ของ Gowabi
4. กรอกโค๊ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังนี้

 • ลูกค้าใหม่ Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TRUEMXGW20” เพื่อรับส่วนลด 20% เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 100 บาท โดยรับส่วนลดสูงสุด 200 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
  • โค้ดส่วนลด “TRUEMXGW20” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี สำหรับลูกค้าใหม่บน GoWabi เท่านั้น
  • ลูกค้าใหม่ Gowabi: สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์
 • ลูกค้าปัจจุบัน Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TRUEMXGW50” เพื่อใช้โค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 420 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
  • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน “TRUEMXGW50” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี สำหรับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน “TRUEMXGW50” จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ

5. เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการชำระค่าบริการผ่าน True Money Wallet เท่านั้น)
6. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับส่วนลด 20% สูงสุด 200 บาท เมื่อยอดช้อปชำระขั้นต่ำ 100 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ bTaskee ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
3. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้โค้ดส่วนลดบน Gowabi ด้วย TrueMoney Wallet

3.1 เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
3.2 เข้าเข้าใช้งาน Gowabi แอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ https://gowabi.onelink.me/SoW2/471591a5
3.3 เลือกจองดีลสปาหรือดีลความงาม ภายในแอปพลิเคชัน ของ Gowabi
3.4 กรอกโค๊ดส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าปัจจุบันเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังนี้

 • ลูกค้าใหม่ Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TRUEMXGW20” เพื่อรับส่วนลด 20% เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 100 บาท โดยรับส่วนลดสูงสุด 200 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
  • โค้ดส่วนลด “TRUEMXGW20” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี สำหรับลูกค้าใหม่บน GoWabi เท่านั้น
  • ลูกค้าใหม่ Gowabi: สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์
 • ลูกค้าปัจจุบัน Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TRUEMXGW50” เพื่อใช้โค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 420 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
  • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน “TRUEMXGW50” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี สำหรับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดลูกค้าปัจจุบัน “TRUEMXGW50” จำกัด 1,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ3.5 เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการชำระค่าบริการผ่าน True Money Wallet เท่านั้น)
  3.6 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
  3.7 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 – 13 พ.ย. 64
  3.8 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้บน GoWabi แอปพลิเคชันเท่านั้น
  3.9 ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่อง “ใส่ ส่วนลด รหัสบัตรกำนัลหรือรหัสอ้างอิง” ในขั้นตอนการชำระเงิน
  3.10 โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
  3.11 โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการซื้อขายบัตรกำนัลของ GoWabi ได้ (GoWabi Gift Card)
  3.12 GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
  3.13 GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3.14 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GoWabi โทร. 02-821-5950 หรือ
  LINE ID: @gowabi เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9:30 น. – 18:30 น.

4. Gowabi และ TrueMoney ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

ช้อปที่นี่