Gowabi โค๊ดส่วนลด - TrueMoney Wallet

รายการส่งเสริมการขาย

รับส่วนลด 20% เมื่อชำระขั้นต่ำ 550 บาท จำกัดส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อชำระผ่านแอพพลิเคชั่น Gowabi เท่านั้น โดยระบุโค้ดส่วนลด TMW6BD100

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. เข้าใช้งาน Gowabi แอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ https://gowabi.onelink.me/SoW2/471591a5
 3. เลือกจองดีลสปาหรือดีลความงาม ภายในแอปพลิเคชัน หรือเว็ปไซต์ของ Gowabi
 4. โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของโกวาบิ
 5. ผู้ใช้งานจะต้องล็อคอินเข้าบัญชี GoWabi ด้วยบัญชี Facebook, Google และ Apple เท่านั้น
 6. กรอกโค๊ดส่วนลดสำหรับลูกค้าเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังนี้
  • ลูกค้า Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TMW6BD100” เพื่อใช้โค้ดส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 550 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
  • โค้ดส่วนลดลูกค้า “TMW6BD100” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี 
  • โค้ดส่วนลดลูกค้า “TMW6BD100”  จำกัด 1,200 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการชำระค่าบริการผ่าน True Money Wallet เท่านั้น)
 8. บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน 
 9. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการซื้อขายบัตรกำนัลของ GoWabi (GoWabi Gift Card) และ ดีลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna Vaccine) ได้ 
 10. โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และ ไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้ GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 11. GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับส่วนลด 20% เมื่อชำระขั้นต่ำ 550 บาท จำกัดส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อชำระผ่านแอพพลิเคชั่น Gowabi เท่านั้น” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) ร่วมกับ Gowabi ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”) เป็นเพียงช่องทางในการให้บริการชำระเงินผ่าน TrueMoney เท่านั้น
 3. รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการใช้โค้ดส่วนลดบน Gowabi ด้วย TrueMoney Wallet 
  • 3.1 เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และสมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
  • 3.2 เข้าเข้าใช้งาน Gowabi แอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ https://gowabi.onelink.me/SoW2/471591a5
  • 3.3 เลือกจองดีลสปาหรือดีลความงาม ภายในแอปพลิเคชัน ของ Gowabi
  • 3.4 กรอกโค๊ดส่วนลดสำหรับลูกค้าเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นดังนี้
   • ลูกค้า Gowabi: เพียงกรอกโค๊ดส่วนลด “TMW6BD100” เพื่อใช้โค้ดส่วนลดสูงสุด 100 บาท เมื่อช้อปยอดชำระขั้นต่ำ 550 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet บน GoWabi
    • โค้ดส่วนลดลูกค้า “TMW6BD100” นี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี 
    • โค้ดส่วนลดลูกค้า “TMW6BD100”  จำกัด 1,200 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • 3.5 เลือกและชำระเงินผ่าน TrueMoney Wallet (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำการชำระค่าบริการผ่าน True Money Wallet เท่านั้น)
  • 3.6 บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ใช้งาน
  • 3.7 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 26-30 มิถุนายน 2565 
  • 3.8 โค้ดส่วนลดนี้สามารถใช้ได้บน GoWabi แอปพลิเคชันเท่านั้น
  • 3.9 ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลดในช่อง “ใส่ ส่วนลด รหัสบัตรกำนัลหรือรหัสอ้างอิง” ในขั้นตอนการชำระเงิน
  • 3.10 โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
  • 3.11 โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการซื้อขายบัตรกำนัลของ GoWabi ได้ (GoWabi Gift Card)
  • 3.12 GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
  • 3.13 GoWabi ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 3.14 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GoWabi โทร. 02-821-5950 หรือ LINE ID: @gowabi เวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 9:30 น. – 18:30 น.
 4. Gowabi และ TrueMoney ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

Pay Next
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Smart Pay
ช่องทางชำระเงินอัตโนมัติ

บริการอื่นๆ
โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

ร้านค้าที่รับชำระ ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ใกล้ฉัน

ร้านค้าใกล้คุณ

เติมเงิน MRT ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

เติมเงิน MRT

ซื้อแพคเก็จ