แพ็กเน็ตทรูมูฟ เอช - TrueMoney Wallet
รายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษเมื่อสมัครใช้ รายการส่งเสริมการขาย “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น” สำหรับใช้งานติวเสริมทักษะเตรียมสอบเข้าชั้น ม.4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวเตอร์จากสถาบัน We By The Brain รวมทั้งหมด 9 ท่าน รวม 54 ชั่วโมง

รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน และ ระบบรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับค่าบริการดังต่อไปนี้

เมื่อสมัครใช้แพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น” สำหรับใช้งานติวเสริมทักษะเตรียมสอบเข้าชั้น ม.4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย”

1. ลูกค้าจะได้รับ เน็ต ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 4 Mbps ไม่จำกัดจำนวน นาน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งาน (โดยไม่มีค่าบริการเน็ตเพิ่มเติม) พร้อมสิทธิ์เข้าติวผ่านแพลตฟอร์มทรูวีเลิร์นไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ภายในระยะเวลา 60 วันข้างต้น)

แพ็กเกจเสริม ค่าบริการ อายุการใช้งาน 4G/3G ประกันโควิด-19 สิทธิการติวผ่าน True Vlearn

“ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น”

(ซื้อหนึ่งครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ)

600 บาท 60 วัน เน็ตความเร็วสูงสุดไม่เกิน

4 Mbps ไม่จำกัดจำนวนการใช้งาน

คุ้มครอง นาน 30 วัน (นับจากวันที่เปิดใช้บริการ)

คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ติวผ่านแพลตฟอร์มทรูวีเวิร์น

1.1 รับสิทธิบริการ 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน

1.2 รับสิทธิ์เรียนออนไลน์ติวผ่านแพลตฟอร์มทรูวีเลิร์นไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลักสูตรติวเสริมทักษะเตรียมสอบเข้าชั้น ม.4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (เริ่มเรียนวันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 ตามตารางรายวิชาที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยลูกค้าจะได้ Username และ Password ผ่าน SMS หลังจากการสมัคร โดยเข้าดูผ่านแพลตฟอร์มทรูวีเลิร์น  https://vlearn.truevirtualworld.com

ตารางเรียน
วันที่ วิชา
4 มิถุนายน 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้นเพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 1
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ชีววิทยา ครั้งที่ 1
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
ภาษาไทย ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 1
ภาษาไทย เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.ปลาย ครั้งที่ 1
11 มิถุนายน 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 2
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ชีววิทยา ครั้งที่ 2
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
ภาษาไทย ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 2
ภาษาไทย เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.ปลาย ครั้งที่ 2
18 มิถุนายน 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 3
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 เคมี ครั้งที่ 1
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
ภาษาไทย ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 3
ภาษาไทย เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.ปลาย ครั้งที่ 3
25 มิถุนายน 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 4
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 เคมี ครั้งที่ 2
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 1
ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
2 กรกฎาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 5
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ฟิสิกส์ ครั้งที่ 1
เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 2
ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
9 กรกฎาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 6
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ฟิสิกส์ ครั้งที่ 2
เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
ภาษาอังกฤษ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 3
ภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
16 กรกฎาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 7
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7
เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 8
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8
23 กรกฎาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 9
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9
เคมี เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
30 กรกฎาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 10
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 11
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11
6 สิงหาคม 2564 คณิตศาสตร์ ม.ต้น เพื่อสอบเข้า ม.4 ครั้งที่ 12
คณิตศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4

   1.3 สิทธิพิเศษส่วนลดในการซื้อคอร์สเรียนสำหรับสมัครเรียน

2. เงื่อนไขการสมัครแพ็กเกจเสริม

2.1 สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมได้ทั้งระบบเติมเงินและระบบรายเดือน

2.2 ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้ ไม่จำกัดสิทธิการสมัครแพ็กเกจเสริม

2.3 อัตราค่าใช้บริการข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2.4 อัตราค่าบริการข้างต้นเฉพาะค่าบริการเน็ต 4G|3G|EDGE|GPRS เท่านั้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าโทร, ค่าบริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ จะคิดตามอัตรารายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ตาม

2.5 แพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น” สมัครผ่าน USSD *900*8192#โทรออก หรือ ช่องทาง ทรูมันนี่แอป หรือตัวแทนจำหน่าย เป็นแบบซื้อครั้งเดียวไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

2.6 สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทาการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

2.6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าวรวมทั้งไม่กระทาการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

2.6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

3. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกาหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น

4. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

5. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ https://bit.ly/Tutorbuffet หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

6. รายละเอียดการรับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

6.1. ลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงินและแบบรายเดือน รับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นาน 30 วัน6.2 การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) สูงสุด 100,000 บาท6.3 ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) ต่อปีสูงสุด 10,000 บาท

7. เงื่อนไขการความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรน่า

7.1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช แบบเติมเงินและแบบรายเดือน และจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา

7.2. สงวนสิทธิ์ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับลูกค้าทรูมูฟเอชที่ได้รับสิทธิ์และลงทะเบียนรับความคุ้มครองเท่านั้น

7.3. จำกัดสิทธิ์การใช้ Promo code เพื่อรับประกันฟรีท่านละ 1 ครั้ง ต่อเดือน

7.4. ระยะเวลาประกันภัย 30 วันหลังจากวันที่ที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ โดยเลขที่กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะถูกนำส่งผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์

7.5. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัยและต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณาประกันภัย

7.6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

7.7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564 แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ https://bit.ly/Tutorbuffet หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

8. รายการส่งเสริมการขาย ทรูมันนี่ วอลเล็ท
“ลูกค้าทรูมูฟ เอช ซื้อแพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน ทุกช่องทาง รับเงินคืน 50%”
วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
• สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ซื้อแพ็กเกจเสริมติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้นแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์ topping.truemoveh.com

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าทรูมูฟ เอช ซื้อแพ็กเกจเสริม แบบเติมเงิน รับเงินคืน 50%” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

3. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงินของบริษัท เรียล มูฟ จำกัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามบุคคลธรรมดาที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status)

4. รับเงินคืนมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินร้อยละ 50(ห้าสิบ) เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน
4.2 เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมผ่านช่องทางใดก็ได้ เช่น แอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท, เว็บไซต์topping.truemoveh.com,USSD หรือช่องทางอื่นๆ
4.3 แพ็กเกจเสริมแบบมาราธอน (แพ็กขั้นเทพมาราธอน และ แพ็กซูเปอร์มันส์มาราธอน) ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หากชำระค่าแพ็กเกจผ่านการตัดเงินในซิม จะถือว่าไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

5. ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้ากระเป๋าเงินคืนทรูมูฟ เอช โดยเงินคืนดังกล่าวใช้สำหรับซื้อแพ็กเกจเสริมทรูมูฟ เอช ให้ตัวเองได้เท่านั้น

6. เงินคืนสามารถนำมาใช้ซื้อแพ็กเกจเสริมได้ที่แอป TMN Wallet หรือเว็บไซต์ https://topping.truemoveh.com/ โดยระบบจะตัดจากกระเป๋าเงินคืนที่หมดอายุก่อนเสมอ ในกรณีที่ยอดเงินคืนคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะตัดจากกระเป๋า Truemoney Wallet

7. เงินคืนนี้สามารถใช้ร่วมกับเงินอิเล็กทรอกนิกส์ในบัญชีทรูมันนี่หรือ TrueMoney Wallet ได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง ไม่สามารถใช้ร่วมกับการตัดเงินผ่านซิม และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าบริการผ่านบิลค่าบริการได้

8. ลูกค้าสามารถเลือกใช้งาน “เงินคืนจากทรูมูฟ เอช” หรือ “คูปอง” ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งการทำรายการเท่านั้น ไม่สามารถเลือกใช้ทั้ง 2 อย่างพร้อมกันได้

9. สงวนสิทธิ์การใช้งานเงินคืนจากทรูมูฟ เอช เฉพาะการซื้อแพ็กเกจเสริมใดๆ ให้ตัวเองเท่านั้น (หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครแพ็กเกจเสริม ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานเงินคืนจากทรูมูฟ เอชได้)

10. สงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคืนจากทรูมูฟ เอช กรณีที่คืนจากทรูมูฟ เอชหมดอายุ จากการที่ลูกค้าไม่ใช้งานคืนจากทรูมูฟ เอช ภายในระยะเวลาที่กำหนด

11. คืนจากทรูมูฟ เอชนี้ไม่สามารถแลก คืน ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ เปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับหรือการใช้งานให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดประเภทอื่นได้

12. ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินคืนจากทรูมูฟ เอชผ่านแอป TMN Wallet และผ่านทางเว็ปไซต์ที่ : tmvh.co/wallettmvh.co/tmwvas

13. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัล (เงินคืน) จากการที่ผู้ได้รับรางวัล นำเงินคืนมาซื้อแพ็กเกจเสริมอินเตอร์เน็ตทรูมูฟ เอช

14. เงินคืนมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ได้รับ
– เงินคืนมีอายุ 120 ชม. เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมแบบ 7 วันขึ้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขาย We By The Brain
“ลูกค้าทรูมูฟ เอช ซื้อแพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น”จะได้รับส่วนลดในการซื้อคอร์สเรียน We By The Brain

โดยนำรหัสผ่านแพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น” เป็นส่วนลด (มูลค่าตามเงื่อนไขของโรงเรียนกำหนด) ดังนี้
– ส่วนลด 300 บาท สำหรับคอร์สเรียนแบบรวมบท ม.ต้น และ ม.ปลาย

– ส่วนลด 600 บาท สำหรับสุดยอดคอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย ULTIMATE แบบรวมบท

เงื่อนไขการใช่สิทธิพิเศษส่วนลด

  1. ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ซื้อแพ็กเกจเสริม “ติวออนไลน์บุฟเฟ่ต์ เน็ตไม่อั้น” จะต้องโชว์รหัส (student*XXX) เพื่อรับส่วนลดที่ We By The Brainสมัครรับสิทธิพิเศษที่ www.webythebrain.com
  2. ส่วนลดนี้สามารถใช้ลดคอร์สรวมทุกบทได้ทุกคอร์ส
  3. สามารถใช้ส่วนลดนี้ร่วมกับโปรโมชั่นปัจจุบันได้
  4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับคอร์ส เคมี ครูบิ๊ก ได้
  5. ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ต่อการสมัครเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและ ไม่สามารถทอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องโปรโมชั่นและ Code ส่วนลด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ we care : 02-952-6767 Inbox : m.me/webythebrain

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

บริการอื่นๆ

จ่ายบิลทรู

TruePoint ของฉัน

ใช้จ่ายที่ 7-Eleven

ซื้อของออนไลน์