True Smart Merchant

รายการส่งเสริมการขาย

ร้านค้าทรูฯ รับเงินง่าย ได้ทรูพอยท์ทุกวัน

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับทรูพอยท์เยอะกว่าเดิม แค่ชวนลูกค้าสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรูด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท และแอปธนาคารต่างๆ รับทรูพอยท์สูงสุด 250 คะแนน/เดือน
นำไปแลกของมากมายได้ที่ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ และแอป ทรูไอดี

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
รับสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรู 30.- ขึ้นไป/รายการ จาก
• แอปธนาคาร (พร้อมเพย์) รับทรูพอยท์ 5 คะแนน/รายการ สูงสุด 50 คะแนน/เดือน/ร้านค้า
• ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์ 10 คะแนน/รายการ สูงสุด 200 คะแนน/เดือน/ร้านค้าธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์สำหรับร้านค้า

  1. ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (“ร้านค้า”)ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
  2. ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ จะต้องเป็นร้านที่ลงทะเบียนผ่านตัวแทนขายประจำพื้นที่หรือช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  3. ทุกๆยอดรับชำระด้วยพร้อมเพย์ มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป ร้านค้าจะได้รับ 5 ทรูพอยท์ และสามารถสะสมสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50 ทรูพอยท์ต่อเดือนต่อร้านค้า
  4. ทุกๆยอดรับชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป ร้านค้าจะได้รับ 10 ทรูพอยท์ และสามารถสะสมสูงสุดรวมกันไม่เกิน 200 ทรูพอยท์ต่อเดือนต่อร้านค้า
  5. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) จะคำนวณทรูพอยท์จากยอดรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทในแต่ละวัน โดยทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับร้านค้าตามหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้จดทะเบียนร้านค้าที่ลงทะเบียนรับชำระทรูมันนี่วอลเล็ท ภายในวันถัดไป
  6. ระยะเวลาการคำนวณคะแนนสะสมทรูพอยท์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
  8. ร้านค้า จะเริ่มได้รับคะแนนสะสม ทรูพอยท์ จากรายการชำระค่าสินค้าของร้าน โดยจะต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นหลังจากร้านค้าได้รับการพิจารณาอนุมัติจากบริษัทฯ ให้เข้าร่วมโครงการ Point&Pay แล้วเท่านั้น
  9. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก QR Code ยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet บัญชีร้านค้า และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  10. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่ สามารถเติมผ่านธนาคารทุกช่องทาง
ฟรีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

เปิดบัญชีออมทรัพย์
KKP Start Saving

แนะนำร้านค้าที่รับชำระผ่าน
QR True Point&Pay

บริการด้านร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์