01-paynext-extra-yearend2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ
ฉลองครบ 1 ปี เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณธนกาญจน์ ยวนานนท์
2 คุณภานุมาส ศรียา
3 คุณเฟื่อง นาคอุ่น
4 คุณกมลลักษณ์ ศิริอินทร์
5 คุณมณฑิรา กนกหงษ์
ลำดับ รายชื่อผู้โชคดี
1 คุณพลภัทร รักษาวงค์
2 คุณสมชาย อ่อนน้ำคำ
3 คุณกมลชนก คุณธรรมรักษ์
4 คุณวชิรา ผุยอ่อน
5 คุณขวัญดาว กองแก้วมา
6 คุณอภิญญา ใบเนียม
7 คุณกิตติธัช สงวนศิริ
8 คุณกมลชนก จันทะราคา
9 คุณวศิน ดงทอง
10 คุณเสาวภา ทวีฉลาด
11 คุณดาวขวัญ เกิดขุมทอง
12 คุณกุลณัฐ ศาลางาม
13 คุณสมภพ แซ่โง้ว
14 คุณวารุณี แข็งแรง
15 คุณอลิน เขียวขุ้ย
16 คุณรำไพ ชาติภูธร
17 คุณณัฐพงษ์ เกยบัวใหญ่
18 คุณสัญพาวุธ พิมพ์ทอง
19 คุณธนพร ยาใจ
20 คุณชุลีพร จุทารัตน์
21 คุณกัลยา ศิริรัตน์
22 คุณชุตินันท์ อินทรนเรศ
23 คุณธีรทัศน์ ธรรมสา
24 คุณพเยาว์ ยั่งยืน
25 คุณชินดนัย แซ่อุย
26 คุณยุพา โพธิ์ชัยโถ
27 คุณภัทรนันท์ เหลืองวิบูลย์พร
28 คุณยุภาพร สุวรรณไตรย์
29 คุณพัณณ์ชิตา ฤทธิ์ธนศักดา
30 คุณวทัญยุตา บุญสนอง

หมายเหตุ:
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

*บริษัทฯจะติดต่อแจ้งรายละเอียด และเงื่อนไขการรับของรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทาง หมายเลขโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของรางวัลตามรายละเอียด เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าว

คุ้ม 2 ต่อ ฉลองครบ 1 ปี
เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

ลุ้นชิงโชครางวัลมูลค่ากว่า 619,750 บาท
และรับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 พ.ย. 2565 – 31 ธ.ค. 2565

คุ้มที่ 1

รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล เมื่อจ่ายแบบผ่อนชำระด้วย
เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้าครบทุก 1,000 บาท ขึ้นไป/รายการ

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 619,750 บาท
จำนวน 35 รางวัล

iPhone 14
ความจุ 128 GB

รางวัลละ 32,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

สร้อยคอทองคำ
หนัก 50 สตางค์

รางวัลละ 15,175 บาท
จำนวน 30 รางวัล

หมายเหตุ:
*ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก
 ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
*มูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

คุ้มที่ 2

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท
เมื่อลงทะเบียนและจ่ายแบบผ่อนชำระตามที่กำหนด
ด้วย เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
ยอดผ่อนชำระ/รายการ รับเงินคืน
15,000 – 19,999 บาท 200 บาท
20,000 – 29,999 บาท 400 บาท
30,000 – 39,999 บาท 600 บาท
40,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
รับเงินคืน ก่อนจ่าย

หมายเหตุ:
*จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 บัตรประชาชน/เดือน/จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนจ่าย เพื่อรับสิทธิ์เงินคืน
*ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลาแคมเปญ
*ลูกค้าจะรับเงินคืนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับบริการ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดแคมเปญ โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งจำนวนเงินคืน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรโมชันที่ร่วมรายการ

สมัครง่ายใน 4 ขั้นตอน

เตรียมข้อมูล 3 อย่าง
บัตรประชาชน อีเมล์
และเอกสารรายได้
วิธีดาวน์โหลดเอกสารรายได้
จากแอปธนาคาร

ติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการ
คลิกดูร้าน
แจ้งพนักงานเพื่อสมัคร ทำการ
ยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลต่างๆ

อัพโหลดเอกสารรายได้
เมื่อได้ sms อนุมัติเบื้องต้น
กดลิ้งค์ ใน sms แล้วอัพโหลด
เอกสารรายได้

ซื้อสินค้าได้ทันที
ดาวน์โหลดแอป ทรูมันนี่ เตรียมไว้
เมื่อได้ sms ยืนยันอนุมัติ
แล้วผ่อนสบายๆ ได้ทันที

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ รับเงินคืน
1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ รับเงินคืน ก่อนทำรายการ ลงทะเบียน คลิก
2. เข้าสู่หน้าหลัก และคลิกที่ไอคอน เพย์ เน็ก เอ็กซ์ตร้า
3. คลิกที่สแกนจ่ายเพื่อเริ่มผ่อนผ่าน เพย์ เน็ก เอ็กซ์ตร้า

หมายเหตุ

*แคมเปญนี้ ไม่ รวมการทำรายการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการที่ True Shop, True Franchise, True Shop at Lotus’s , Lotus’s, 7-Eleven, Makro และร้านค้าในหมวดทองและเครื่องประดับ และลูกค้าโครงการพิเศษตามที่บริษัทกำหนด เช่นโครงการสินเชื่เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ วงเงินพิเศษเพื่อคู่ค้าตลาดสดซีพี เป็นต้น จะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

1. คลิกที่ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

2. คลิกที่ สแกนจ่าย

3. เลือก ระยะเวลาในการผ่อนชำระ
ผ่าน มือถือ


1. คลิก จ่ายเงินร้านค้า

2. คลิก เปลี่ยน เพื่อเลือกใช้ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

3. เลือก เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

4. เริ่มใช้ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า
ไม่ต้องเติมเงิน ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง
ได้ทันที


1. คลิกที่ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า

2. คลิกที่ เบิกเงินสด

3. เลือก/ใส่ จำนวนเงินสินเชื่อ
ที่ต้องการ
ตั้งแต่ 300 บาท ขึ้นไป
แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินคงเหลือ

4. เลือก ระยะเวลา
ในการผ่อนชำระ

5. ระบบสรุปรายละเอียด
กด ยืนยัน

6. รอรับและกรอก
รหัส OTP ผ่านมือถือ

7. เงินสินเชื่อจะถูกโอนเข้า
ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที


กำหนดวันครบรอบการใช้บริการในทุกๆ วันที่ 15 ของเดือน
โดยจะมีวันครบ กำหนดชำระเงินคืน คือ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเลือกผ่อนสินค้าภายในช่วง วันที่ 16 ม.ค. 65 – 15 ก.พ. 65
วันครบกำหนดชำระเงินคืนจะเป็นวันที่ 1 มี.ค. 65 เป็นต้น

  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (บริษัทฯ)
  • บริการแบ่งจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณแบบอัตราลดต้นลดดอก โดยจะไม่เกิน 25% ต่อปี
  • ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่างวดรายเดือน ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
  • กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อชำระสินค้าด้วย เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า ก่อนดำเนินการชำระสินค้าและบริการ (สำหรับลูกค้าโครงการพิเศษ อาจมีวิธีชำระสินค้าที่ต่างออกไป)
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการอนุมัติและกำหนดวงเงินสินเชื่อ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง Live chat
    ผ่านแอปพลิเคชั่น ทรู มันนี่ วอลเล็ท โดยเข้าไปที่ เมนูฉัน > ช่วยเหลือ > แชทกับเจ้าหน้าที่ > สินเชื่อแอสเซนด์ นาโน > Pay Next Extra วงเงินสะดวกใช้ผ่อนสบาย

กรุณาใส่จำนวนเงินต้น
จำนวนงวดที่เลือกผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ย

{{ formatPrice(total) }}

บาท

{{ formatPrice(payPerMonth) }}

บาท

2023-04-03T15:48:41+07:002 พ.ย. 2022|Categories: หมดอายุ|