โปรโมชัน ชาบู บู๊ตึ๊ง - ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รับฟรี มอสซาเรล่าชีส 1 ถ้วย มูลค่า 29 บาท เมื่อชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลา: 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65

เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
1. ขอสวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่เสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่เสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
3. บริษัทสวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลระยะเวลารายการส่เสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่เสริมการขาย และ รายละเอียดเื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้อแจ้ให้ผู้เข้าร่วมรายการส่เสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินขอบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4. กรณีที่ซื้อสินค้า และภายหลัทำการยกเลิกการซื้อสินค้าดักล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่เสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่เสริมอื่นใดขอบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่เสริมที่มีการกระทำดักล่าว รวมทั้ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษที่ได้รับ หรือเรียกสิทธิพิเศษคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่เสริมการขายที่มีการกระทำดักล่าวได้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240

ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

จ่ายเลย