ผ่อนสบาย! ทั้งมือถือ หรือ อุปกรณ์ทุกชนิดที่มีราคาตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ที่จำหน่ายใน True Shop ไม่ติดสัญญา

ระยะเวลาโปรโมชัน
6 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไข
รับสิทธิ์ได้ที่ทรู ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ตรวจสอบสิทธิได้ที่พนักงานทรู ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ