iPhone 13 สำหรับลูกค้าทรู

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจ ซื้อ iPhone13 ผ่านวงเงินพร้อมใช้สบายเป๋า ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน*
*เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาโปรโมชัน
8 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

เงื่อนไขการใช้สิทธิ
1. สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าทรู
2. รับสิทธิ์ได้ที่ทรู ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ตรวจสอบสิทธิได้ที่พนักงานทรู ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ