ขับขี่เดินทางอย่างไร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในฤดูฝน

By | September 13th, 2017|Categories: ไลฟ์สไตล์|Tags: , , , , , , , , , , |Comments Off on ขับขี่เดินทางอย่างไร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในฤดูฝน

เพื่อนๆ ที่ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ บนทางด่วน, ไฮเวย์, โทลเวย์ ทุกเส้นทาง หรือผู้ที่ใช้งาน Easy Pass ทุกคนๆ ครับ สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตกแทบจะทุกวัน […]