เติม UC รับเงินคืน จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
โปรโมชั่น เติม UC เกม PUBG Mobile
บน website Midasbuy/Coda รับเครดิตเงินคืน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
เมื่อเติมเงินเกม PUBG Mobile บนเว็ปไซต์ Midasbuy.com/Coda และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ลุ้นรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20 บาท สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (09.00น.) ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (23.59 น.)

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้บน Play Store หรือ App Store สมัครใช้งานได้ฟรี ทุกเครือข่าย
 2. เข้าสู่หน้าเติมเงินที่ Codashop หรือคลิ๊กในหน้ากิจกรรมเท่านั้น [Link]
 3. โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

3.1. ลูกค้าจะต้องเติมเงินเกม PUBG Mobileบนเว็ปไซต์ Midasbuy.com/Coda และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
3.1.1. เลือกเติม UC ขันต่ำตั้งแต่ราคา 100 บาทขึ้นไป
3.1.2 เลือกช่องทางชำระเงิน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
3.1.3 กดปุ่ม “ซื้อตอนนี้” เพื่อเริ่มทำการชำระเงิน และทำตามขั้นตอน จนเสร็จสิ้นการชำระเงิน
3.1.5 จะต้องเป็นผู้ใช้ใหม่ที่ไม่เคยเติม UC ที่ Midasbuy.com/Coda มาก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3.1.6. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
3.1.7 เครดิตเงินคืนมูล่คาสูงสุด 20 บาทมีจำกัดแค่ 5,000 สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกเครดิตเงินคืนสำหรับผู้ที่ทำครบเงื่อนไขทุกข้อเท่านั้น
3.1.8 รับเครดิตเงินคืนผ่านทางทรูมันนี่ วอลเล็ท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเงื่อนไข
เมื่อเติมเงินเกม PUBG Mobile บนเว็ปไซต์ Midasbuy.com/Coda และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ลุ้นรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 20 บาท สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับเครดิตเงินคืนเมื่อเติมเกม PUBG Mobile สำหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย Codashop ประเทศไทย “Codashop” และ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายและถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Codashop และ บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายCodashop และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 5. เฉพาะผู้ใช้ใหม่ที่ไม่เคยเติม UC ที่ Midasbuy.com/Coda มาก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
 6. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
 7. Codashop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ Codashop เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 9. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร.1240
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Codashop http://m.me/Codashop.TH
ช่องทางการเติมเงิน

ช่องทางการเติมเงินทรูมันนี่

เติมเกมที่นี่