เติมเกมที่นี่

ขั้นตอนการเติมด้วย E-cash

1. เลือกเกมที่ต้องการเติม
(ตัวอย่างเลือก One Punch Man)

2. กรอก ID ผู้ใช้งาน และ Zone ID
(สามารถดูได้จากในเกม มุมล่างซ้ายในหน้าเมนูเติมเงิน)
และเลือกจำนวนเงินที่จะเติม

3. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ TrueMoney Wallet

4. รอรับ OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม
และ กรอก OTP Code ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการชำระเงิน

5. การเติมเงินเสร็จสมบูรณ์ เครดิตจะถูกเติมเข้าไปในเกมที่ ID ของผู้เล่นทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

รายการส่งเสริมการขาย:
UniPin GAME OFFERS รับเครดิตเงินคืนทันทีถึง 30% และลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ เมื่อเติมเงินด้วย TrueMoney Wallet

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้บน App Store และ Play Store สมัครใช้งานได้ฟรีทุกเครือข่าย
2. เติมเงินเกมผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet มูลค่า 150 บาท ขึ้นไป สำหรับการเติมเงิน 1 ครั้ง
3. ขั้นตอนเติมเงินบน UNIPIN ด้วย TrueMoney Wallet ตามวิธีการดังนี้

3.1 เข้าที่เว็บไซต์ https://www.unipin.com และ Log in ID แอคเคาท์ของลูกค้า
3.2 กดเลือกเกมที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องการเติมเงิน ได้แก่ One Punch Man: The Strongest, Tom & Jerry: Chase และ Ragnarok M: Eternal Love
3.3 กรอก ID ผู้ใช้งาน และ Zone ID (สามารถดูได้จากในเกม มุมล่างซ้ายในหน้าเมนูเติมเงิน) และเลือกจำนวนเงินที่จะเติม
3.4 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกไว้กับ TrueMoney Wallet
3.5 รอรับ OTP เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม
3.6 กรอก OTP Code ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันการชำระเงิน
3.7 การเติมเงินเสร็จสมบูรณ์ เครดิตจะถูกเติมเข้าไปในเกมที่ ID ของผู้เล่นทันที

4. จำกัดสิทธิ์ที่ 2,000 สิทธิ์ ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
5. รับเครดิตเงินคืนเป็น UniPin Credits จำนวน 30% ของจำนวนเงินที่เติมเกม และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 90 UniPin Credits
6. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน UniPin Account 1 คน สามารถรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้ได้ วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะเต็ม

ของรางวัล
1. จำนวน 20 อันดับที่มียอดเติมเงินเกมสะสมรวมสูงสุดจะได้รับ

• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 1 รับโบนัสเพิ่มเติม 800 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 2 รับโบนัสเพิ่มเติม 500 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 3 รับโบนัสเพิ่มเติม 300 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 4 รับโบนัสเพิ่มเติม 200 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 5 รับโบนัสเพิ่มเติม 100 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 6 ถึง 10 รับโบนัสเพิ่มเติม 50 UniPin Credits
• รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดเติมเงินสะสมอันดับที่ 11 ถึง 20 รับโบนัสเพิ่มเติม 30 UniPin Credits

2. ลุ้นรับรางวัลใหญ่ จำนวน 53 รางวัลได้แก่

iPad Air Gen 4 Wi-Fi 256 GB จำนวน 1 รางวัล
iPad Air Gen 4 Wi-Fi 64 GB จำนวน 1 รางวัล
Apple AirPods Pro จำนวน 1 รางวัล
โบนัส 100 UniPin Credits จำนวน 50 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “UniPin GAME OFFERS รับเครดิตเงินคืนทันทีถึง 30% และลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษ เมื่อเติมเงินด้วย TrueMoney Wallet” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดย บริษัท ยูนิพิน (ประเทศไทย) จำกัด “UniPin” ร่วมกับ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด “บริษัท”
2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
4. สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเกมผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet เท่านั้น
5. เกมที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายได้แก่ One Punch Man: The Strongest, Tom & Jerry: Chase และ Ragnarok M: Eternal Love
6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก UniPin และ บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย UniPin และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
7. UniPin ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของ UniPin ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ UniPin เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
9. UniPin จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบนช่องทางโซเชียลมีเดียของ TrueMoney และ UniPin ภายใน 7 วัน
หลังจากช่วงระยเวลาโปรโมชั่นสิ้นสุดลง
10. ผู้โชคดี 20 อันดับที่มียอดเติมเงินเกมสะสมรวมสูงสุดจะได้รับ UniPin Credits ภายใน 5 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น
11. หลังจากประกาศรายชือผู้โชคดีแล้ว, ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมายังทีมงาน UniPin ผ่านทางอีเมล [email protected] เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนสำหรับการรับรางวัล
12. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
13. ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีรางวัล 5% จากมูลค่าของรางวัล
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร.1240 หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง UniPin ได้ที่ที่ Fanpage : @UniPinThailand หรือ https://www.unipin.com หรือโทร 02-0500168