รายละเอียดโปรโมชัน
ช้อปโลตัสคุ้มเว่อร์ คืนง่าย ไม่ยุ่งยาก รับคืนสูงสุด 6%* ที่โลตัสทุกสาขา

ระยะเวลา: 1 ก.ย.64 – 31 ต.ค.64

รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%*
เมื่อใช้บัตรเครดิตโลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด
ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)

รับพิเศษ เครดิตเงินคืนสูงสุด 2.5%*
เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 37.5 บาท
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

สะดวกยิ่งขึ้น!! เมื่อผูกบัตรฯและชำระผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท** และสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้ยกเว้นโลตัสช้อปออนไลน์

 • สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

ยอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป 37.5 บาท (จํากัดสูงสุด 225 บาท/เดือน)

*- รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมือชําระเต็มจํานวนด้วยบัตรเครดิตโลตัสวีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด
– รับเครดิตเงินคืน 2.5%* เมือช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป (เทียบเท่า 37.5 บาท) (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
– สําหรับสมาชิกบัตรใหม่ ทีได้รับอนุมัติตังแต่วันที 15 ก.ค.64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการนีได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธ์โปรโมชัน

ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ พิมพ์ LMP วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตังแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ ทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่าง วันที่ 1 ก.ย. 64 – 31 ต.ค. 64
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น รับปกติคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิต โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com
 • รับเครดิตเงินคืน 2.5%* เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว) รับเครดิตเงินคืน 2.5% (เทียบเท่า 37.5 บาท) จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 18,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ) ที่โลตัส ได้แก่ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส เอ็กซ์ตร้า, โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โลตัส ตลาด, และ โลตัส Go Fresh
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา ส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน,รายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
 • โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • **สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ผูกและจ่ายผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ โลตัส ทุกสาขา รับปกติทุกวันคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิต โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลัก
 • การใช้จ่ายด้วยการผูกบัตรเครดิตฯ และจ่ายผ่านแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด MCC CODE 5411 ที่โลตัส เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้
 • แอปทรูมันนี่ วอลเล็ทยังไม่มีบริการผูกบัตรเครดิตและชำระเงินบน โลตัส ช้อป ออนไลน์
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการของแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที Lotus Money call center 1712
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program

ผูกเลย