โปรโมชัน บัตรเครดิต Tesco lotus visa - TrueMoney Wallet

รายละเอียดโปรโมชัน 
ผูกแล้วจ่าย รับคืนสูงสุด 6%* เมือใช้จ่ายทีโลตัส ทุกสาขา

รับปกติ คูปองเงินสดคลับการ์ดคืนสูงสุด 3.5%*
เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส วีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด
ทุกยอดการใช้จ่าย 20 บาท (ตามสิทธิประโยชน์บัตรหลัก)

รับพิเศษ เครดิตเงินคืนสูงสุด 2.5%*
เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 37.5 บาท
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท หรือ เครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

สะสมยอดใช้จ่าย/เดือน* รับเครดิตเงินคืน*
ครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป 37.5 บาท (จํากัดสูงสุด 225 บาท/เดือน)

 • **รับคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมือชําระเต็มจํานวนด้วยบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่า คู่หมายเลขคลับการ์ด
 • รับเครดิตเงินคืน 2.5%* เมือช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว (เทียบเท่า 37.5 บาท) (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) (จํากัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 675 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 27,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
 • สําหรับสมาชิกบัตรใหม่ ทีได้รับอนุมัติตังแต่วันที 15 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ไม่สามารถร่วมรายการนีได้

ขันตอนการลงทะเบียนรับสิทธ์โปรโมชัน
ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ พิมพ์ MID วรรคหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 081-250-7777 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียน ภายในวันทำรายการ ทาง U Choose หรือ SMS และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข ระหว่าง วันที่ 1 มิ.ย. 64 – 31 ส.ค. 64
 2. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกบัตรลงทะเบียนโดยถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับแล้วเท่านั้น รับปกติคูปองเงินสดคลับการ์ดสูงสุด 3.5%* เมื่อใช้บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า คู่กับหมายเลขคลับการ์ดตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิตเทสโก้ โตัส วีซ่า โปรดศึกษาเงื่อนไขตามคู่มือสิทธิประโยชน์ หรือ www.tescolotusmoney.com
 3. รับเครดิตเงินคืน 2.5%* เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2.5% หลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว (เทียบเท่า 37.5 บาท) จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 9,000 บาท หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน (จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 675 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ หรือ ยอดใช้จ่ายสูงสุด 27,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ) ที่โลตัส  ได้แก่ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต, โลตัส เอ็กซ์ตร้า, โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โลตัส ช้อปออนไลน์, โลตัส ตลาด, และ โลตัส เอ็กซ์เพรส
 4. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเท่านั้น
 6. บริษัทฯ จะทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรหลักหลังทำรายการภายใน 5 วันทำการ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 7. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเครดิตเงินคืนสมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา ส่งเสริมการตลาดเพื่อขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องหากเกินระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะถือว่าการมอบเครดิตเงินคืนถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 8. สงวนสิทธิ์งดมอบเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายจากรายการหักค่าสาธารณูปโภค, ยอดซื้อหน่วยลงทุน, การซื้อประกันทุกประเภท, การผ่อนชำระสินค้า, การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, การโอนยอดคงค้างจากบัตรเครดิตอื่น, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้, ค่าธรรมเนียมรายปี, ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรกรณีสูญหาย, ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน,รายการใช้จ่ายในร้านค้าเช่าและศูนย์อาหารภายในห้างโลตัสทุกสาขา
 9. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อเครดิตเงินคืนไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือคืนสินค้าในภายหลังโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืนแก่ท่านโดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 11. บริษัทฯ จะเรียกคืน หรือเรียกเก็บตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับจากการร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากสมาชิกบัตรมีการยกเลิกรายการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแล้วในภายหลัง
 12. โปรดเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิป/ใบเสร็จจากร้านค้าไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 14. ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 15. การใช้จ่ายด้วยการผูกบัตรเครดิตฯ และจ่ายผ่านแอปทรู มันนี่ วอลเล็ท เฉพาะการใช้จ่ายในหมวด MCC CODE 5411 ที่โลตัส เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนี้
 16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tesco Lotus Money call center 1712
ช่องทางการเติมเงิน

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต
กับทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่มีขั้นต่ำ
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการอื่นๆ

ซื้อของออนไลน์

โปรโมชันจากร้านค้า

โปรโมชันจากร้านค้า

บัตรเครดิต/เดบิต

Mini program