ก้าวคนละก้าว

ก่อนที่จะเห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศกับกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ในครั้งนี้ ซึ่งริเริ่มมาจากความตั้งใจของคุณอาทิวราห์ คงมาลัย หรือพี่ตูน แห่งวงบอดี้สแลม โดยเป็นการบริจาคที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน และช่วยยกระดับวงการสาธาณสุข มีที่มาเริ่มเริ่มต้นจากปี 2559 กับกิจกรรมการกุศล ก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการ…

 

จากก้าวแรก สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่

ก้าวแรกในครั้งนั้น ตูน บอดี้สแลม เริ่มต้นระดมทุนการกุศลด้วยการวิ่งระยะไกล จากโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ไปยังโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น 400 กิโลเมตร โดยสามารถระดมทุนจากคนไทยทั่วทั้งประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท นับเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับวงการสาธารณสุขของคนไทยทั้งประเทศ และนับเป็นก้าวแรกของกิจกรรมระดมทุนการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ “ก้าวคนละก้าว” ภายในปีนี้

 

ต้องการความช่วยเหลืออีกมากมาย

จากการสำรวจปัญหาด้านสาธารณสุขภายในประเทศ พบว่ายังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือมีศักยภาพในการรองรับปริมาณคนไข้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้น เสียงจากหลายฝ่ายจึงร้องขอความช่วยเหลือมายังตูน บอดี้สแลม เพื่อให้การส่งความช่วยเหลือไปถึงแต่ละท้องที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นตูน บอดี้สแลม และทีมงานก้าวคนละก้าวจึงเลือกที่จะส่งความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือเรียกกันว่า โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายการรักษาให้กับจังหวัดใกล้เคียง ทำให้การช่วยเหลือกระจายไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ 11 แห่งมีดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลยะลา
 2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
 3. โรงพยาบาลราชบุรี
 4. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี
 6. โรงพยาบาลขอนแก่น
 7. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 8. โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
 9. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 10. โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์ แต่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)
 11. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

ปณิธานอันแน่วแน่สู่การเสียสละที่ยิ่งใหญ่

การช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ ทั้ง 11 แห่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย ฉะนั้น ตูน บอดี้สแลมและทีมงานก้าวคนละก้าวจึงวางแผนกิจกรรมการระดุมทุนในครั้งนี้ด้วยระยะทางที่มากขึ้น ใช้เวลานานขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันที่ 25 ธันวาคม 2560 รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 2,191 กิโลเมตร ใช้เวลานานถึง 55 วัน ซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่่งใหญ่ของตูนบอดี้สแลมที่ต้องการมอบความช่วยเหลือพร้อมกับยกระดับวงการสาธารณสุขของไทย

ตูน บอดี้สแลม และทีมงานก้าวคนละก้าว ได้ตั้งเป้าหมายของการการดมทุนอยู่ที่ 700,000,000 ล้านบาท ซึ่งหากคนไทย 70 ล้านคน สามารถบริจาคให้กับกิจกรรมก้าวคนละก้าวเพียงคนละ 10 บาท ก็จะถึงเป้าหมายได้อย่างไม่ยาก ไม่ว่าใครก็สามารถมีส่วนร่วมในการยกระดับวงการสาธาณสุข และช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยอย่างเห็นผลได้จริง

 

TrueMoney ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางบริจาค

ตูน บอดี้สแลม

TrueMoney ร่วมเป็นอีกหนึ่งช่องทางบริจาค

TrueMoney ขอร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมไปกับตูน บอดี้สแลม และมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยเป็นหนึ่งช่องในการรับเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet พร้อมทั้งสมทบทุนเพิ่มอีก 10 บาทสำหรับทุกๆ การบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น รวมยอดสูงสุด 3 แสนบาทตลอดระยะเวลาของกิจกรรม โดยผู้ใช้แอป TrueMoney Wallet สามารถร่วมบริจาคพร้อมยอดสมทบทุนดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2550 ภาวนาให้ใจจงเข้มแข็งแม้มันจะไร้เรี่ยวแรง จะฝืนลุกยืนให้ไหว!


วิธีการบริจาคเข้าโครงการ “ก้าวคนละก้าว”