โปรโมชัน แว่นท็อปเจริญ
รับเงินคืนทันที 30 บาท เมื่อใช้จ่าย 900 บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 20 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

  1. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน
    แอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น
  2. รับเงินคืนทันที 30 บาท บาท เมื่อใช้จ่าย 900 บาท ขึ้นไป (1 คน/ 1สิทธิ์ / ตลอดระยะเวลาแคมเปญ จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ )
  3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ ร้านแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขา
  4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด 20 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
  5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
  6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร.1240
จ่ายเลย