วันที่ 9 มิถุนายน 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่าตามที่มีกำหนดยกเลิกการให้บริการเติมเงินบัตร Easy Pass ที่ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช จำนวนทั้งสิ้น 149 ช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งจะมีการจราจรติดขัดหนาแน่น

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ยังคงสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ในบัตรที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศูนย์ราชการสะดวก (One Stop Service) และศูนย์ Easy Pass Fast Service ได้ตามปกติ รวมถึงยังสามารถเติมเงินสำรองค่าผ่านทางฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางเติมเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอเล็ท,Mobile Banking หรือ ทางเคาน์เตอร์รับชำระเงินได้อีกด้วย

วิธีสมัครใช้บริการ Easy Pass ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ Easy Pass ดังนี้

1) เอกสารที่ใช้สมัคร

บุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงหรือสำเนาอย่างใดอย่างหนึ่ง)

นิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด
    (พร้อมประทับตราบริษัทและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน)
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) จำนวน 1 ชุด
    (พร้อมประทับตราบริษัทและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
2) สถานที่สมัคร
ลำดับ สถานที่ เวลาทำการ แผนที่
1 One Stop Service (สำนักงานใหญ่)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จันทร์-ศุกร์
08.30 น. – 15.30 น.
แผนที่
2 Easy Pass Fast Service
(ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช CCB3)
จันทร์-ศุกร์
08.30 น. – 15.30 น.
แผนที่
3 Easy Pass Fast Service
(จุดพักรถ ปั้ม ปตท. บางนา(ขาออก))
จันทร์-เสาร์
09.30 น. – 15.30 น.
แผนที่
4 Customer Service
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จันทร์-ศุกร์
09.00 น. – 17.00 น.
แผนที่

ข้อมูล: Thaieasypass.com

เติมง่าย ไปได้ไวกว่า

สะดวกสบายทุกการเดินทาง ด้วย Easy Pass สมัครผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท เงินหมดก็เติมได้ทันที สะดวก สบาย อยู่ที่ไหนก็เติมได้ หรือ สมัครบัตร Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ลูกค้า AIS, Dtac ก็ใช้ได้

*บอกต่อโปรเด็ด!! เมื่อจ่ายผ่าน TrueMoney Wallet