แลกทรูพอยท์เป็นเงินสด

ทรูพอยท์ ช่วยจ่าย

ใช้คะแนนทรูพอยท์แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ร่วมรายการ
ที่มีป้าย QR True Point & Pay

วิธีเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. กด<b>ไอคอนเพื่อสแกน</b>ป้าย QR ทรูของร้านค้า<br>หรือกดปุ่ม <b>ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลด</b>
2. กดปุ่ม <b>สแกน QR ของร้านค้า</b> เพื่อรับส่วนลด
3. สแกนป้าย <b>QR<b> ทรูของร้านค้า
4. เลือกแลกรับส่วนลดและจำนวนที่ต้องการ<br><small>(จำกัด 5 สิทธิ์/1 ประเภทคูปองเงินสด/เดือน)</small>
5. กด <b>ยืนยันและยอมรับ</b> เงื่อนไขการใช้บริการ
6. <b>ใช้ทรูพอยท์แลกส่วนลดสำเร็จแล้ว</b><br>แสดงหน้าจอนี้กับร้านค้าเพื่อรับส่วนลด

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : 27 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายละเอียดทรูพอยท์ ช่วยจ่าย

  1. คูปองเงินสดนี้สามารถใช้แทนเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ที่มีสัญลักษณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯ แจ้งหรือประกาศไว้ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
  2. ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ แลกรับคูปองเงินสด ผ่านช่องทางการสแกน QR Code บนแอปพลิเคชั่นทรูไอดี มีกำหนด 5 สิทธิ์/ 1 ประเภทคูปองเงินสด/ 1 หมายเลขบัตรประชาชน/ 1 เดือน
  3. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 หมดเขตแลกและใช้คูปองเงินสดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  4. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดได้หากสิทธิ์ในเดือนนั้นๆ ยังไม่เต็มจำนวนเท่านั้น
  5. สิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดมีจำนวนจำกัด ในกรณีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการรับสิทธิ์คูปองเงินสดเต็มจำนวนแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คูปองเงินสดนั้นกับร้านค้านั้นได้ โดยลูกค้าสามารถนำคูปองเงินสดไปใช้กับร้านค้าอื่นๆ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ที่ยังเหลือยู่ได้
  6. คูปองเงินสดแต่ละใบ สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกรับคูปองเงินสดดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถแลกกลับมาเป็นทรูพอยท์ หรือขอเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ทุกกรณี
  7. หากบริษัทฯ พบหรือสันนิษฐานได้ว่าลูกค้ามีเจตนาทุจริต หรือใช้งานโดยส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข บริษัทญ มีสิทธิยกเลิกการเข้าร่วมรายการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
สแกนคิวอาร์ โค้ดร้านค้า