ชวนนักเรียน นักศึกษา จ่ายบิลค่าแพ็กเกจ
ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
ลูกค้าจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก
จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืน 20 บาท!!

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ได้รับ SMS จากแคมเปญนี้*
**จำกัดสิทธิพิเศษ 30,000 สิทธิเท่านั้น**

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ชวนนักเรียน นักศึกษา จ่ายบิลค่าแพ็กเกจ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

รายการส่งเสริมการขาย:

 1. รับเงินคืน 20 บาท เมื่อจ่ายบิลทรู ขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก
  ที่ช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น หรือชำระบิลทรูผ่าน “บริการชำระบิลทรูอัตโนมัติ” ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 2. รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
 3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช ที่เปิดเบอร์ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่มีอายุระหว่าง 13 – 24 ปี และได้รับ SMS ยืนยันการได้สิทธิ์เท่านั้น
 4. จำกัดสิทธิพิเศษ 30,000 สิทธิเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  “ชวนนักเรียน นักศึกษา จ่ายบิลค่าแพ็กเกจ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “ชวนนักเรียน นักศึกษา จ่ายบิลค่าแพ็กเกจ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่สมัครบริการและชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับเงินคืน ดังนี้
  1. รับเงินคืน 20 บาท เมื่อจ่ายบิลทรู ขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก ที่ช่องทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น หรือชำระบิลทรูผ่าน “บริการชำระบิลทรูอัตโนมัติ” ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  2. รับสิทธิ์ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
  3. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูที่มีอายุระหว่าง 13 – 24 ปี และได้รับ SMS ยืนยันการได้สิทธิ์เท่านั้น
  4. จำกัดสิทธิพิเศษ 30,000 สิทธิเท่านั้น
 5. กำหนดระยะเวลาการได้รับเงินคืน 20 บาท ตามประเภทลูกค้า ดังนี้
  สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ทรูมันนี่ จะได้รับรับเงินคืนทันที หลังจากทำการจ่ายบิลตามเงื่อนไขแคมเปญ
  สำหรับลูกค้าใหม่ ทรูมันนี่ จะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจากทำการจ่ายบิลตามเงื่อนไขแคมเปญ
 6. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
 8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
บริการอื่นๆ

TruePoint ของฉัน

บัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

บิลทั้งหมด

จ่ายบิลทรูเลย