สำหรับลูกค้าบิลกลุ่มทรู(คอนเวอร์เจนซ์)
สมัครบริการชำระบิลอัตโนมัติ ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท
รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด*
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ*

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย:
• สำหรับลูกค้าบิลกลุ่มทรู(คอนเวอร์เจนซ์) สมัครบริการชำระบิลกลุ่มทรู(คอนเวอร์เจนซ์) อัตโนมัติ ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท
◦ ในกรณีที่สมัครบริการชำระบิลอัตโนมัติ โดยชำระผ่านยอดเงินในบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 50 บาท
◦ ในกรณีที่สมัครบริการชำระบิลอัตโนมัติ โดยชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต /บัญชีธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving / เพย์ เน็กซ์ จะได้รับเงินคืนบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 100 บาท
• จำกัดสิทธิสูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2565

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดของรางวัล:

 • สมัครใช้ “บริการชำระอัตโนมัติ” โดยเลือกตั้งค่าบิลที่เป็น “บริการกลุ่มทรู(คอนเวอร์เจนซ์)” ในแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้รายการชำระอัตโนมัติ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • รับเงินคืนเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 50 บาท เมื่อสมัคร “บริการชำระอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ โดยชำระผ่านยอดเงินในบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • รับเงินคืนเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท 100 บาท เมื่อสมัคร “บริการชำระอัตโนมัติ” ในแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำเร็จ โดยชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต /บัญชีธนาคาร ซึ่งผูกกับบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving / เพย์ เน็กซ์ เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิสูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท
 • ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร รายการชำระอัตโนมัติ สำเร็จ
 • สามารถตรวจสอบเงินคืนผ่านแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่เมนู “รายการ” โดยการแสดงประวัติการทำรายการเป็นดังนี้
  ◦ รายการแสดงการรับเงินคืนทันทีที่สมัคร “บริการชำระอัตโนมัติ” ที่ทรูมันนี่ วอลเล็ทสำเร็จ

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 2. “บริการชำระอัตโนมัติ” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 3. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
 7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
รับคูปองส่วนลด Lazada 50 บาท*
เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก

*รับสิทธิ์ส่วนลดเมื่อจ่ายบิลทรูครั้งแรก ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

สมัครจ่ายบิลอัตโนมัติ