ลูกค้าทรูมูฟเอช รายเดือน - สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท

เบิ้ลสุข ทุกบิลทรู

รับทรูพอยท์ X2 สูงสุด 20 คะแนน
เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565
สิทธิพิเศษ: รับทรูพอยท์ x2 เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น

อย่าลืม! กดเปิดรับสิทธิ์ ก่อนเริ่มสะสมทรูพอยท์

1) เข้าเมนู “ทรูพอยท์ของฉัน”

2) กดปุ่ม “รับสิทธิ์” เพื่อเปิดสิทธิ์
ในการรับทรูพอยท์

รายการส่งเสริมการขาย
รับทรูพอยท์ x2 สูงสุด 20 คะแนน เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565

รายการส่งเสริมการขาย:
1. ลูกค้ารับทรูพอยท์ x2 สูงสุด 20 คะแนน เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น
2. มีบัญชี TrueMoney Wallet ซึ่งสมัครด้วยเบอร์มือถือ เครือข่ายทรูมูฟเอช
3. ลูกค้ารับทรูพอยท์ 1 คะแนน จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
4. ลูกค้ารับทรูพอยท์เพิ่มอีก 1 คะแนน จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)
5. เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านทรู มันนี่ วอลเล็ท ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ ที่เพิ่มในข้อ 4 สูงสุด 20 คะแนน / บัตรประชาชน / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
6. ลูกค้าต้อง “กดรับสิทธิ์” เพื่อสะสมทรูพอยท์ บนแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
7. สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
“รับทรูพอยท์ คูณ 2 เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)

3. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น

4. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “รับทรูพอยท์ คูณ 2 เมื่อจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ท” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• ลูกค้าที่ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับทรูพอยท์ ดังนี้
1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่าน แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
2. สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
3. สำหรับผู้ที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้
3.1 รับ 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 1 วันทำการ)
3.2 รับเพิ่มอีก 1 TruePoint จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

5. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

6. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้

7. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240

เปิดรับสิทธิ์ก่อนเริ่ม สะสมทรูพอยท์!

1. กดเลือกเมนู “ฉัน

2. เลือกเมนู “ทรูพอยท์ของฉัน”

3. กดปุ่ม “รับสิทธิ์” เพื่อเปิดสิทธิ์
ในการรับทรูพอยท์

4. การเปิดรับสิทธิ์สำเร็จ

บริการอื่นๆ

TruePoint ของฉัน

บัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

จ่ายบิลทั้งหมด

จ่ายบิลทรูเลย