พิเศษ! ลูกค้าทรูมูฟ เอช รายเดือน
รับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน

เมื่อสมัครทรูมันนี่ ครั้งแรก

ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่ เท่านั้น!
รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ขั้นตอนการกดรับเน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน
1. ล็อคอินเข้าแอป กดไอคอน <b>บิลทรูทั้งหมด</b>
2. คลิกแบนเบอร์โปรโมชัน <b>รับเน็ตฟรี 5GB</b>
3. <b>กดรับสิทธิ์</b>
4. กดรับสิทธิ์ <b>เน็ตฟรี 5GB นาน 3 วัน สำเร็จ</b>

รายการส่งเสริมการขาย :
ลูกค้าทรูมูฟเอช รายเดือน ดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ ครั้งแรก รับเน็ต-ฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 3 วัน

*กดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่ เท่านั้น
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขหมายโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย :

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอชของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดา แบบรายเดือนและดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุ
 2. ผู้ใช้บริการที่มีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน เมื่อดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ ครั้งแรก รับเน็ตฟรี 5GB ใช้งานได้นาน 3 วัน โดยเงื่อนไขการรับรางวัล
  มีดังนี้
  2.1 จำกัดสิทธิ์การรับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 3 วันเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขหมายโทรศัพท์ และไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้
  2.2 เมื่อมีการดาวน์โหลดและล็อคอินแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ ครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องเข้าไปกดรับสิทธิ์ผ่านแบนเนอร์ บนหน้าแอปทรูมันนี่ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ รับเน็ตฟรี 5 กิ๊กกะไบต์ (GB) นาน 3 วัน ก่อนเท่านั้น
  2.3 ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งการได้รับสิทธิ์และแจ้งการเริ่มต้นใช้งานเน็ตฟรี
  2.4 เน็ตฟรี 5GB ที่ได้รับนั้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นาน 3 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งยืนยัน
 3. การคิดค่าบริการใช้ GPRS / EDGE / 3G / 4G ระบบจะหักจากปริมาณเน็ตฟรีที่ได้รับจนหมดก่อน จากนั้นจึงจะคิดค่าบริการโดยคำนวณตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้อยู่ และหากมีการใช้เดิมจากสิทธิ์ที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายหลัก ผู้ใช้งานจะถูกคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายหลักนั้นๆ เช่นกัน
 4. ผู้ใช้บริการที่สามารถรับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้จะต้องไม่ถูกระงับการใช้บริการจากระบบทรูมูฟ เอช
 5. ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแบบ Share Plan จะสามารถรับสิทธิ์จากแคมเปญนี้ได้เฉพาะเบอร์หลักเท่านั้น เบอร์เสริมจะไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
 6. สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 7. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการ กระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
ช่องทางการเติมเงินและใช้จ่าย

วิธีผูกบัตรเครดิต/เดบิต

เติมเงินมือถือ

เพย์ เน็กซ์
วงเงินสะดวกพร้อมใช้

Payment Priority
ลำดับการชำระเงิน

กดรับสิทธิ์