โปรโมชันทรูมันนี่
โปรโมชันทรูมันนี่

จ่ายบิลทรู รับเงินคืน 5 บาท

ลูกค้าจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่
จ่ายขั้นต่ำเพียง 100 บาท รับเงินคืน 5 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2566

*สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับข้อความชักชวนจากบริษัท และดำเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด*
*รับสิทธิ์ 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ*

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
รับเงินคืนทันที 5 บาท เพียงจ่ายบิลทรูที่ทรูมันนี่ ขั้นต่ำ 100 บาท

รายการส่งเสริมการขาย:

 • ลูกค้าจ่ายบิลทรู ผ่าน ทรูมันนี่ ขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืน 5 บาท ทันที
 • รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขทรูมันนี่ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าที่ชำระบิลทรู ผ่านแอปทรูมันนี่ เท่านั้น ไม่รวมการชำระบิลบนแอปทรูไอเซอร์วิส หรือแอปทรูไอดี
 • จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย:
ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2566

รางวัลและเงื่อนไขการให้รางวัล:

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 2. “จ่ายบิลทรู รับเงินคืน 5 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 3. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการรับรางวัล ในรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรู รับเงินคืน 5 บาท” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ลูกค้าที่ชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู ผ่านแอปทรูมันนี่เท่านั้น (ไม่รวมทรูไอเซอร์วิส,ทรูไอดี) ชำระภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าจ่ายบิลทรู ผ่านแอปทรูมันนี่ ขั้นต่ำ 100 บาท รับเงินคืน 5 บาท ทันที
  • รับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลข ทรูมันนี่
  • จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์
 6. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับเงินคืนจากแคมเปญ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือ อายัดบัญชีทรูมันนี่ และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 7. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้
 8. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240
จ่ายบิลทรู